jump to navigation

“Kenapa Harus Takut?”

Abu Khaulah Zainal Abidin

Apa yang kiranya bakal terjadi jika seseorang berlalu di suatu tempat sementara ada benda keras di hadapannya siap menghantam tubuhnya, sedangkan orang tersebut tak punya keinginan sedikitpun untuk menghindar ? Apa pula yang kiranya bakal terjadi jika seseorang berlalu di suatu tempat sementara di sekitarnya bertebaran benda-benda tajam siap menusuk-nusuk telapak kakinya, sedangkan orang tersebut tak punya keinginan sedikitpun untuk beranjak mundur?

Takut ( خوف ) adalah sebentuk perasaan yang ALLAH Subhaanahu wa ta’alaa karuniakan kepada kita agar dengannya kita menghindar dari segala yang dapat menciderai diri kita. Kita mengelak dari besi tajam yang siap menghujam, berkelit dari kejaran binatang buas yang siap menggigit, berlari dari kobaran api yang siap membakar, surut ke belakang ketika kaki sudah di tepi jurang. Semua itu karena takut.

Tak ada yang mendorong kita untuk berlindung atau menghindar dari bahaya, kecuali rasa takut. Tak ada yang mendorong kita untuk berupaya mencari dan memperoleh keselamatan -di dunia maupun di akhirat- kecuali juga rasa takut. Maka apa jadinya jika ALLAH tidak mengaruniai kita rasa takut? Takut kepada segala marabahaya dan kemarahan, juga takut kepada api neraka dan kemurkaan-NYA. Tentu saja dengan mudahnya kita akan tertimpa malapetaka di dunia dan terjerumus ke dalam perbuatan yang menghantarkan kita kepada kesengsaraan dan penderitaan di akhirat ,seandainya ALLAH Subhaanahu wa ta’alaa tidak mengaruniai kita rasa takut. Karenanya Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam pun mengajari kita untuk berdo’a :

اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك

(Ya, Tuhan kami. Karuniailah kami rasa takut kepada-MU, yang dengan itu menjauhlah kami dari berma’shiyat kepada MU)

Takut Yang Bersifat Tabi’at

Takutnya kita kepada tikaman senjata, terkaman binatang, jilatan api, terjatuh dari tempat yang tinggi, atau tenggelam ke dalam air merupakan takut yang bersifat tabi’at (khauf thabi’iy). ALLAH Subhaanahu wa ta’alaa memang telah memperlengkapi kita dengan perasaan ini, sebagaimana juga perasaan benci dan cinta -yang dengan itu manusia benci kepada siapa saja yang berbuat jahat kepadanya dan cinta kepada siapa saja yang berbuat baik kepadanya-. Karena nya takut yang bersifat tabi’at ini tidaklah berdosa, selama tidak menjadi sebab dilalaikannya perintah atau dilanggarnya larangan ALLAH. Namun jika lantaran takut terluka atau cidera kemudian kita enggan berangkat ke medan jihad, maka takut semacam ini menjadi berdosa.

ALLAH Subhaanahu wa ta’alaa telah berfirman:

( فَلا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) (آل عمران: من الآية175)

(…Maka janganlah kalian takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-KU jika kalian orang beriman) (Ali Imran: 175)

Maka ketika kita tiba-tiba muncul rasa takut dari hal-hal yang dapat menciderai tubuh, hendaknya kita bertanya ,”Kenapa harus takut. Apakah yang muncul ini semata tabiat dan ia tidak menyebabkan dilalaikannya perintah atau dilanggarnya larangan ALLAH. Masih bolehkah aku merasa takut, atau sudahkah rasa takut ini menjerumuskan aku kepada dosa?

Takut Yang Bersifat Ibadah

Kita tegakkan sholat, shaum di bulan Ramadhan, tunaikan zakat, berhaji ke baitullah, dan amalkan segala bentuk ibadah lainnya seperti zikir, berdo’a, atau i’tikaf tidak lain karena mengharapkan kebaikan -berupa keridhoan ALLAH dan ganjaran-NYA- atau karena menghindari keburukan -berupa kemurkaan ALLAH dan hukuman-NYA-. Manakala seseorang melakukan sebentuk upacara ritual -yang tidaklah ia lakukan itu kecuali didorong oleh rasa takut, yakni takut terhadap bahaya atau petaka yang akan menimpa jika ia tidak melaksanakan upacara tersebut-, maka yang semacam ini semua merupakan takut yang bersifat ibadah (khauf ibadah). Jika takut semacam ini ditujukan kepada atau disebabkan oleh selain ALLAH Subhaanahu wa ta’alaa, maka takut yang demikian merupakan sejenis kesyirikan. Begitu pula, manakala seseorang menanam ari-ari bayi di depan rumah kemudian memberinya penerangan selama 40 hari, atau menggantung janur kemudian menanam kepala kerbau di saat menegakkan bangunan -tidaklah ia lakukan yang demikian kecuali karena takut tertimpa petaka-, maka takut yang demikian merupakan sejenis kesyirikan.

Bukankah ALLAH Subhaanahu wa ta’alaa berfirman :

(قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) (الأنعام:162)

(Katakanlah, sesungguhnya sholatku, ibadahku,hidup, dan matiku hanyalah untuk ALLAH, Rabb semesta alam) (Al An’am: 162)

Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam bersabda:

لعن الله من ذبح لغيرالله

(ALLAH mela’nat orang yang menyembelih bukan karena ALLAH) (HR: Muslim)

Perhatikanlah, betapa seringnya kita lihat manusia melakukan perbuatan-perbuatan yang dilandasi perasaan takut yang bersifat ibadah (khauf ibadah) ini. Membuat sesajen-sesajen, menyembelih atau menanam sesembelihan, dan menggantung atau memancangkan benda-benda, yang semuanya dilakukan dengan maksud untuk menghindari petaka dan takut jika tidak dilakukan maka petaka itu akan menimpa dirinya. Semua ini termasuk perbuatan menyekutukan ALLAH, karena telah mengalihkan khauf ibadah tersebut kepada selain ALLAH.

Bukankah ALLAH Subhaanahu wa ta’alaa berfirman:

(وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لا يَخْلُقُونَ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ) (النحل:20)

(Mereka yang menyeru selain ALLAH, yaitu yang tak mampu menciptakan sesuatu, bahkan sesuatu yang diciptakan) (An-Nahl:30)

Dan Nabi Shallallahu alaihi wa sallam telah mengajarkan kita melalui do’anya:

ببسم الله الذي لا يضر مع إسمه شئ في الأرض ولا في السماء و هو السميع البصير

(Dengan Nama ALLAH Yang dengan NYA tak ada satu pun yang dapat mencelakakan, di langit maupun di bumi. Dan IA Maha Mendengar dan Maha mengetahui)

Maka ketika hati ini terdorong -disebabkan bisikan syaithan atau adat kebiasaan- untuk meyiapkan sesajen, menanam sesembelihan,atau menggantung penangkal bala’, hendaknya kita bertanya, “Kenapa harus takut. Apakah layak sesuatu yang tak dapat memberikan man’faat dan mendatangkan mudharat menerima rasa takutku. Kenapa sesuatu yang tak dapat menciptakan dan tak mampu -bahkan menyelamatkan dirinya sendiri- harus dimuliakan melalui rasa takutku?

Takut Yang Tersembunyi

Takut yang tersembunyi (khauf sirry) adalah takut yang sesungguhnya tidak beralasan dan tidak pada tempatnya kita merasa takut. Dan tidaklah timbul rasa takut semacam ini kecuali karena telah tertanam keyakinan bahwa sesuatu yang ditakutinya itu dapat mendatangkan mudharat atau petaka baginya. Maka takut yang demikian ini (sebagaimana yang dijelaskan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Sholih Al Utsaimin -rahimahullahu ta’alaa- di dalam Syarah Tsalatsatul Ushul) merupakan jenis kesyirikan.

Perhatikanlah, wahai kaum muslimin. Betapa upaya untuk menanamkan bibit kesyirikan kepada umat melalui jalan ini begitu nampak. Para produser film dan sutradaranya -atas nama imaginasi dan kreativitas seni- menjadi kader dan pelanjut para pendongeng primitif, ramai-ramai menebarkan khauf sirry ini. Entah dari mana atau siapa yang mengilhami mereka untuk menceritakan kejadian-kejadian yang dapat menimbulkan rasa takut manusia kepada syaithan atau jin itu.

Akhirnya sebelum rasa takut kepada ALLAH Subhaanahu wa ta’alaa tertanam pada anak-anak kita -bahkan orang dewasa sekalipun- rasa takut mereka kepada syaithan sudah tertanam lebih dahulu. Kalau dikatakan kepada mereka, “Jangan lakukan ini atau itu, nanti dimurkai ALLAH!” Kita dapati mereka melanggarnya karena tidak takut sama sekali terhadap kemurkaan ALLAH. Akan tetapi, kalau dikatakan kepada mereka,”Jangan lakukan ini atau itu, nanti jin atau syaithan penunggu tempat ini akan marah!” Kita dapati mereka segera menta’ati larangan atau perintah itu karena takut mendapat petaka. Kalau dinasihatkan kepada mereka,”Jangan bergaul dengan bajingan itu, karena dia sangat berbahaya dan tega mencelakakan dirimu!” Kita dapati mereka tetap bergaul akrab dengan bajingan tersebut dan tidak takut sama sekali bajingan tersebut akan menipu dan memperdayakannya. Namun jika dikatakan kepada mereka, “Tolong temani sebentar mayat (bajingan) temanmu ini di ruang mayat sendirian sementara keluarganya belum datang melayat!” Kita dapati mereka mencari teman lain karena takut menunggui mayat tersebut sendirian.

Manakala anak-anak kita lebih takut kepada ceritra-ceritra takhayul temannya ketimbang amarah dan pukulan orang tuanya, atau dia lebih berani berkelahi -dengan lawan yang lebih besar sekalipun- ketimbang harus pergi sendirian ke kakus yang terletak jauh di belakang rumah, sesungguhnya anak tersebut telah mengidap khauf sirry dan bibit-bibit kesyirikan. Karena tidaklah khauf sirry itu muncul kecuali karena ada keyakinan bahwa yang ditakuti itu memang layak untuk ditakuti, sebagaimana seharusnya perasaan tersebut ditujukan semata kepada ALLAH Subhaanahu wa ta’alaa.

Maka jika muncul perasaan takut ketika kita harus meliwati daerah pekuburan di malam hari, sehabis mendengar ceritra-ceritra takhayul dan khurafat, atau karena mendengar longlongan anjing di tengah malam, hendaklah kita bertanya, “Kenapa harus takut. Apakah sesuatu yang tak dapat menciptakan -walau sebiji kacang- dapat mencelakakan dan mendatangkan petaka bagiku. Kenapa takut yang telah ALLAH Subhaanahu wa ta’alaa karuniakan kepada ku -demi keselamatanku- harus aku tujukan kepada yang tidak dapat menyelamatkan diriku?

Kenapa Harus Takut ?

Ya, kenapa harus takut itu artinya: Apakah takutnya kita kepada sesuatu hanya bersifat tabi’at? Apakah takut yang bersifat tabi’at itu telah menyebabkan kita melalaikan perintah dan melanggar larangan ALLAH Subhaanahu wa ta’alla ? Apakah yang mendorong kita melakukan ritus-ritus tertentu sedangkan hal tersebut tidak pernah diperintahkan ALLAH Subhaanahu wa ta’alaa ? Mengapa sesuatu yang tak mampu mendatangkan petaka itu dapat menggetarkan hati kita ? Dan terakhir, kenapa kita harus takut hanya kepada ALLAH Subhaanahu wa ta’alaa ?

Ya, takut adalah sebentuk perasaan yang ALLAH Subhaanahu wa ta’alaa karuniakan justru demi keselamatan hamba-NYA di dunia maupun di akhirat. Yang dengannya seorang hamba menjauh dari segala yang dapat mencelakakan dirinya. Maka bagaimana mungkin perasaan yang IA karuniakan kepada kita -dengan rahmat-NYA- itu kemudian kita persembahkan kepada selain DIA. Sebagaimana kita diciptakan untuk beribadah kepada NYA, maka bagaimana hukumnya jika kemudian kita beribadah kepada selain NYA.

Komentar»

1. malpinas - Agustus 15, 2009

saya 2 minggu ini mengalami rasa takut yang amat dahsyat,takut akan kematian inilah yg saya alami,allhamdullilah setelah banyak berdiskusi dan banyak baca2 internet subhanallah wabihamdihi sholat tahajud,berzikir,inilah yang saya lakukan insyaallah bisa hilang rasa takut tersebut tapi mulai maghrib sampai tengah malam mulai lagi…apa yang harus aku lakukan..?mhon masukannya..

2. rumahbelajaribnuabbas - Agustus 18, 2009

Takut akan kematian (Takut Mati) itu ada dua macam. Ada yang terpuji dan ada yang tercela. Manakala “Takut” tersebut didasari oleh takutnya mempertanggungjawabkan dosa-dosa selama hidup di dunia, maka yang ini termasuk jenis “Takut Mati” yang terpuji. Karena hal itu sebagai buah dari keimanannya akan adanya Hisab di Yaumil Akhir, konsekuensi dari keimanannya akan adanya Hari Akhir. Akan tetapi, jika “Takut” tersebut disebabkan kecintaannya kepada kenikmatan dunia, maka yang ini termasuk jenis “Takut Mati” yang tercela.
Adapun jika “Takut Mati” itu muncul hanya pada waktu malam, itu karena pengaruh suasana (-antara lain kegelapan dan sepi-) saja. Hendaknya di saat-saat seperti itu antum mengikuti ta’lim di masjid, dan jangan melamun sendiri. Allahu A’lam bishawab.

3. muslimahbelajar - Februari 16, 2010

Assalamu’alaykum Warahmatullaah..
afwan ustadz, izin copy paste dan share
baarakallaahu fiikum..

4. iman Maryunus - April 26, 2010

asalamuaalaiku,, persis seperti malpinas,, saya merasakan taut mati yang sangat dhahsyat… bhkan gara2 suatu hal saya seokah2 tahu bulan dan tahunY saya akan mati… xsaya mohon,, apa yang harus saya lakukan agar rasa takut itu hilang,,,

5. rumahbelajaribnuabbas - April 28, 2010

Wa alaikumussalaam. Kurang lebih jawaban tidak berbeda dengan jawaban saya kepada Malpinas. Dan saya tidak tahu persis, apa yang menyebabkan rasa takut itu menimpa anda.
Tak ada satupun manusia yang mengetahui di mana dan kapan ia akan mati (Lihat Surat Luqman:34).
Di antara yang anda harus lakukan untuk menghilangkan rasa takut:
1. Belajar agama kepada guru-guru yang benar(Mengikuti Al Qur’an dan As-Sunnah berdasarkan pemahaman Salaful Ummah)
2. Bergaul dengan teman-teman yang baik agamanya.
3. Hindari/jauhi hal-hal yang bisa menyuburkan hayalan-hayalan buruk, seperti; musik, film, atau bacaan-bacaan buruk.
4. Jangan lupakan berdzikir kepada Allah.
Allahu A’lam bish-shawab.

6. andriyunantoro - Januari 21, 2012

Bismillahirrahmanirrahim. Afwan tadz, apakah membaca ta’awwudz ketika melewati kuburan adalah perbuatan yang keliru karena hal itu berarti menandakan ada rasa takut pada diri kita terhadap orang-orang yang ada di kuburan itu?

7. rumahbelajaribnuabbas - Januari 24, 2012

Yang benar jika kita melalui atau masuk ke area pekuburan adalah mendo’akan Keselamatan dan Kesejahteraan bagi penghuninya (orang yang sudah mati dan dikubur di sana), bukan takut kepada mereka. Adapun soal takut terhadap kejahatan syaithan, bukankah kita disyari’atkan untuk berlindung (ta’awwudz) kepada Allah dari godaan mereka. Nah, setelah berserah diri dan berlindung kepada Allah disertai keyakinan bahwa tak ada yang mampu mencelakai atau menciderai kita kecuali dengan idzin Allah, tak ada lagi alasan untuk takut yang sifatnya “sirry”. – Allahu A’lam -

8. Adnan - Maret 7, 2012

Assalamualaikum
pk klo agr gk tkut ama temen gmana?

9. rumahbelajaribnuabbas - Maret 7, 2012

Wa alaikumussalaam.

Kalau “teman” anda itu masih menimbulkan rasa takut/tidak aman, namanya bukan teman. Bukankah Rasulullah -shallallahu alaihi wa sallam- telah bersabda (-yang artinya kurang lebih-),”Seorang muslim adalah yang saudaranya merasa aman dari gangguan lisan atau tangannya.” (HR: Bukhari). Maka hendaknya anda betul-betul memilih teman yang anda merasa aman dan nyaman bersamanya.

10. abdullah - April 19, 2012

Assalamualaikum.,,
saya melihat kemungkaran (seperti ada orang yang menjajakan tato dijalanan… hati saya mengingkarinya,,, tapi saya belum sanggup untuk menasehatinya,, ada terpikir nanti akan brkelahi sedang saya tidak ada ilmu beladiri,,, apakah ini termasuk takut, brdosa,,,

11. rumah belajar Ibnu Abbas - April 19, 2012

Wa alaikumussalaam wa rahmatullah…,
Mengingkari kemungkaran ada tiga tingkatan. Pertama, bagi yang memiliki kekuasaan dan wewenang, maka dengan tangan (kekuatan). Kedua, bagi yang tidak memiliki kekuasaan dan kewenangan namun memiliki ilmu, maka dengan nasihat. Ketiga, bagi yang tidak memiliki kekuasaan, wewenang, maupun ilmu, maka dengan hati (mengingkari/menjauhi kemungkaran tersebut seraya mendoakan agar pelaku kemungkaran tersebut bertobat dan mendapat hidayah). Allahu A’lam bish-shawab.

12. heiry - Juni 1, 2012

jdi bgini.,untuk mnanamkan kyakinan ..dan brbuat ,kt ini tak prnah mrasa tkut trhdap appun yg dluar dri printah ALLAH.

13. nabilasurya08 - Agustus 24, 2012

akhir2 ini saya sangat takut sekolah, ini semua krn saya agak merasa tertekan masuk di kls unggulan. bagaimana cara mengatasi masalh ini? terimakasih

14. rumahbelajaribnuabbas - Agustus 24, 2012

Kalau sudah tahu sebabnya, tentu lebih mudah mengatasinya. Untuk apa anda berada di kelas unggulan? Ada sabda Rasulullah -shallallahu alaihi wa sallam- yang mudah-mudahan bisa membantu anda mengatasi masalah anda. “Barangsiapa belajar ilmu -yang seharusnya dicari karena wajah Allah-, tapi ia tidak mempelajarinya kecuali untuk mendapatkan kehormatan di dunia, maka pada hari kiamat ia tidak akan mencium aroma surga.” HR Ahmad dari Abu Hurairah.

15. rca - Oktober 5, 2012

tolong saya belakangan ini saya punya feeling saya akan meninggal,dan saya sangat takut karena saya belum punya bekal cukup untuk menemui yang maha kuasa.Apalagi selama ini saya hanya memikirkan kenikmatan dunia.Dan saya sering lupa untuk sholat. Feeling akan meninggal itu membuat saya depresi setiap hari bahkan saya takut dimalam hari nyawa saya akan dicabut.Dan saya jadi tidak tenang dalam melakukan aktivitas apapun karena teringat saya akan meninggal.Namun karena hidayah ini saya jadi rajin sholat kembali.Tapi tetap setiap hari saya tidak bisa hidup tenang.
Apakah saya akan meninggal?
Tolong bantu saya…

16. rca - Oktober 5, 2012

dan apakah benar kata orang2 itu tanda2 orang sebelum meninggal?

17. rca - Oktober 5, 2012

tolong saya sangat butuh pencerahan,dan saya berharap umur saya masih panjang untuk mencari bekal didunia dan akhirat:D

18. rca - Oktober 5, 2012

dan saya baca di internet 100 hari sebelum meninggal orang tersebut nafasnya akan berat setiap malam hari,dia jadi tidak nafsu makan,dan sering melamun. itu yang erjadi pada saya.
benarkah itu tanda2 saya akan meninggal?

19. rumahbelajaribnuabbas - Oktober 5, 2012

Rasa takut yang menimpa anda adalah yang juga Rasulullah -Shallallahu alaihi wa sallam- pernah memohonnya kepada Allah (“Ya, Allah, karuniai aku rasa takut kepada-Mu yang membuat aku menjauh dari berma’shiyat kepada-Mu…”) Bersyukurlah dengan hadirnya rasa takut itu, karena tidak semua orang memperolehnya.Satu bentuk perasaan yang karenanya seseorang -insya Allah- tak akan mengalamainya lagi di akhirat. Kemungkinan besar anda mengalami penyakit Al Wahn (terlalu cinta dunia dan takut mati) atau -ma’af,ya- hedonis, menganggap bahwa dunia adalah segala-galanya dan di akhirat tak ada kebahagiaan. Padahal ni’mat dunia tidak sebanding dengan ni’mat Surga. Adapun soal perasaan akan mati/meninggal, tak seorangpun tahu di mana dan bilamana ia akan mati (Luqman:34). Allahu A’lam bish-shawab. Berdo’a sajalah, semoga Allah mematikan kita di dalam akhir yang baik! Barakallahu fiik.

20. rca - Oktober 5, 2012

jadi sebenarnya tidak ada yang tahu kapan seseorang akan mati?jadi jika kita mempercayai artikel tentang 100 hari sebelum meninggal ,itu artikel hanya buatan manusia atau bagaimana?kita tidak boleh mempercayai itu kan?tolong jawab pertanyaan saya yang satu itu:D
iya saya sudah memulai kembali untuk selalu mengingat Allah SWT diatas segalagalanya.terima kasih atas kata2 yang membangun

21. rumahbelajaribnuabbas - Oktober 5, 2012

Rasulullah -Shallallahu alaihi wa sallam- saja, sebagai Nabi, Rasul, dan kekasih Allah saja tidak tahu dan tidak pernah menyampaikan perkara (100 hari sebelum meninggal) ini. Ini adalah apa yang Rasulullah -Shallallahu alaihi wa sallam- sebutkan sebagai Mafatihul Ghaib (Kunci-kunci kegaiban) yang hanya Allah sajalah yang tahu. Mempercayai pendapat orang tentang perihal di atas terlarang dan merupakan satu kebodohan.

22. rca - Oktober 5, 2012

terima kasih ya telah menjawab semua yang saya tanyakan. tapi yang saya bingungkan setiap malam ketakutan itu menjadijadi dan membuat tengkuk saya berat.dan berat bernafas.
apa ya tipsnya untuk menghilangkan ketakutan ini?

23. rumahbelajaribnuabbas - Oktober 5, 2012

Ma’af, saya tidak tahu hubungan ketakutan tersebut dengan tengkuk dan nafas terasa berat. Yang ini urusan dokter, mungkin. Banyak berdzikir saja, terutama sebelum tidur, juga jangan lupa baca Al Qur’an.

24. Arysh brenkx (@Arysh_brenkx) - Oktober 6, 2012

rca@ saya juga merasakan hal yang sama dengan anda, saya mau bertanya bagaimana keadaan anda sekarang ? apakah ada perubahan ?

25. elih - Oktober 17, 2012

assalamualaikum……
subhanallah ,,, ternyata banyak saudara saudara kita yang punya penyakit takut mati…..kalau saya takut matinya karena ada pemicu seperti takut sama penyakit
jantung ,,,padahal saya tidak punya penyakit jantung saking takutnya timbulah sugesti yang indikasinya persis dengan penyakit jantung,,,
bahkan serasa nyawa saya sudah di tenggorokan …mohon pencerahanya apakah takut saya itu kufur ??

26. rumahbelajaribnuabbas - Oktober 17, 2012

Wa alaikumussalaam.
Selama rasa takut itu tidak mengganggu produktifitas, membuat kita kebih berhati-hati di dalam segala hal, membuat kita menjauh dari ma’shiyat kepada Allah, tidak menjadikan kita berburuk sangka kepada Allah, dan tidak membuat kita lupa akan besarnya Rahmat dan Rahiim Allah kepada hamba-hamba-Nya, maka yang demikian merupakan rasa takut yang perlu disyukuri. Allahu A’lam bish-shawab.

27. rca - Oktober 26, 2012

@Arysh brenkx iya semenjak saya lebih mendekatkan diri pada Allah SWT dengan berdzikir saya sekarang sudah lebih tenang:Djadi menurut saya agar lebih tenang biasakan jangan bengong dan lakukan aktifitas agar tidak sering2 melamun
ohiya sekarang kamu udah ilangan belom rasa takutnya?

28. Arysh brenkx (@Arysh_brenkx) - November 3, 2012

@rca alhamdulillah udah agak mendingan setelah saya banyak mendekatkan diri sama Allah S.W.T, walaupun kadang-kadang masih ada juga perasaan itu datang .

29. intan fw - November 21, 2012

saya jga mengalami rsa takut akan mati ya allah saya takut sekali tapi sehabis sholay saya merasa sangat tenang

30. purdesorayarde soraya - Desember 6, 2012

saya sudah lama sekali menderita ini…dari segi ilmiah katanya takut mati ini adalah merupakan gejala awal depresi…tp anda sendiri yg tau keadaan diri sendiri…saya sendiri pada akhirnya memang mengalami 2 kali depresi….apabila sudah berat maka akan lebih baik untuk mencari bantuan ahli atau ustadz yang mampu membantu meringankan kondisi kejiwaan :) just share….

31. Anonymous - Desember 18, 2012

asalamualaikum,,akhir2ini saya juga mengalami hal2 yang temen2 alami takut mati,,,mungkin saya sangat cinta pada dunia,takut sendiri, dan takut sepi,,,,saya kira hanya saya saja yang mengalami ini,,,sampe saya terus browsing,,,dan alhamdullah saya membaca ini paling tidak saya tau bukan hanya saya saja yang mengalami ini setiap ingat dan takut ini ini datang saya hanya ingin cepat sholat dan memohon kepada NYA,,, krn saya ingin sekali membahagiakan orang tua saya,suami saya dlll,,, dan pada akhir nya saya membaca ini saya yakin ini pun karna ALLAH,,, terimaksaih,,,hanya sekedar share aja

32. Anonymous - Desember 19, 2012

Olah rasa takut menjadi hikmah yang positif…berdzikir..tingkatkan ibadah…bersosial …memberi jika kita sanggup apa yg bisa diberikan kepada orang lain

33. Yanuar - Januari 5, 2013

Asslamualaikm,
saya mau tanya gmn caranya menghadirkan takut kepada Allah?

34. Anonymous - Januari 13, 2013

rasa takut kepada allah tdk bisa di buat krn sebenar nya pst ada d dlm hati kita,,,contoh nya saat kita merasa dlm bahaya secara tdk sengaja sdar atauntdk sadar pst kita pun memohon kpd NYA…. rasa takut akan ALLAH ….kamu pst punya ..cuma ALLAH tmpt meminta memohon.berkelh kesah, mengadu,ya ALLAH ampuni hamba…. panjang kan umur hamba..suami hamba…sempatkan kami tuk bahagia kan org tua kami,,,sempat kan kami rasa kan kebahagian menjadi org tua yg sesunggh nya,,,,pnjng kan umur hamba dan suami hamba ya allah,,, beri kami kesehatan, keturunan,,rizkinyg banyak,aminnnn ettttt malah jd curhat,,,,hehehehehe maaf ya

35. rumahbelajaribnuabbas - Januari 13, 2013

Wa alaikumussalaam. Kepada Yanuar. 1. Pilih teman yang ta’at dan takut pada Allah, karena (keadaan) agama seseorang itu mengikuti (dipengaruhi) oleh agama temannya. 2. Kerjakan bermacam ketaatan kepada Allah, karena iman akan bertambah dengan ketaatan dan berkurang karena kemaksiatan. 3. Berdoa, memohon kepada Allah dikaruniai rasa takut kepada-Nya, sebagaimana doa Nabi -Shallallahu alaihi wa sallam, : Ya Allah. Karuniai kami rasa takut kepada-Mu
(اللَّهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا يَحُولُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ ) HR: Tirmidzi.

36. sofik - Januari 15, 2013

terimakasih, ini sangat membantu,

37. rae - Januari 18, 2013

Assalamualaikum
Bagaimana jk depresi it menyebabkan saya jd malas melakukan apapun selain hanya ingin trus beribadah sbnyak2ny smpai2 sya , mlupakan kewajiban sbagai sorang ibu,

38. rae - Januari 18, 2013

Mohon pencerahan nya krna sya ingin hidup tenang n ibadah pun bsa d jln kn dgn tenang n khusyuk trmksi h

39. rumahbelajaribnuabbas - Januari 21, 2013

Wa alaikumussalaam. “Ketahuilah bahwa hanya dengan meningat Allah sajalah hati akan menjadi tenang.” (Ar-Ra’du:28) Ma’na mengingat Allah itu diantaranya, mengingat akan Kekuasaan-Nya, bersyukur atas ni’mat-Nya yang tiada terhingga, serta mena’ati-Nya.
Sayangnya, kita terkadang hanyut oleh satu masalah sehingga lupa akan sekian ni’mat Allah yang melimpah pada diri kita. Seandainya seseorang itu pandai bersyukur akan ni’mat Allah yang tiada terhingga itu, tentu ia tak akan mengalami depresi. Melupakan kewajiban sebagai ibu merupakan dosa, karena anak adalah amanah. Ketahuilah bahwa ketenangan jiwa itu seiring dengan iman. Makin kuat iman (-di antaranya beriman akan taqdir Allah-), makin tenang pulalah jiwa. Sedangkan iman itu akan bertambah jika kita mengerjakan keta’atan, sebaliknya akan berkurang jika kita mengerjakan kema’siyatan. Maka bagaimana ketenangan akan diraih jika sebab datangnya tidak kita tempuh.
Perlu pula diluruskan ma’na “tenang di dalam beribadah”. Bukanlah yang dimaksud “tenang” itu artinya kita bisa sholat atau dzikir sepuas-puasnya tanpa diganggu oleh kesibukan hati atau fisik karena sebab yang lain. Bukan, bukan itu. Itu namanya ketenagan ala meditasi. Padahal tidak ada meditasi di dalam Islam. Ketenangan beribadah yang hakiki (yang sebenarnya) artinya “tenangnya hati karena kita beribadah didasari ilmu dan keyakinan” (demikian di antara ma’na ayat.tda di dalam Tafsir Ibnu Katsir). Allahu-A’lam bish-shawab.

40. Habibi Jogja - Januari 22, 2013

Ketahuilah saudara-saudaraku, ada 3 hal yang dirahasikan Allah SWT dalam perkara kematian; pertama masalah waktu, kedua tempat dan ketiga masalah sebab dari kematian itu sendiri. Allah memang sengaja merahasiakan hal tersebut agar kita selalu ingat tentang akhir peran kita didunia. Dampak yang muncul dari rasa takut akan kematian ada dua, dampak positif dan negatif. rasa takut akan kematian akan berdampak positif ketika dengan perasaan takut tersebut kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah SWT semakin meningkat. sedangkan akan bersifat negatif ketika dengan perasaan takut mati itu kita semakin dilalaikan dengan menghabiskan sisa umur yang kita yakini hanya dengan berpesta foya. perasaan takut mati yang saudara2 rasakan itu hal positif, dan perlu diingat bahwa jangan terlalu sempit dalam mengartikan kata “beribadah”. Ibadah bukan hanya Sholat 5 waktu, puasa, zakat. Namun apapun yang kita niatkan LILLAHITA’ALA merupakan bentuk ibadah kita kepada Allah, semisal bekerja/mencari nafkah, menjadi istri/suami yang baik, menjadi ortu yang baik bagi anak2nya, belajar dan lain sebagainya. Ketika perasaan takut akan kematian itu muncul, lantas kita melupakan kewajiban kita didunia, itu juga meupakan suatu pengingkaran terhadap Allah. Ingatlah Pesan Rasulullah yang kurang lebih artinya “kerjakan urusan duniamu seolah-olah kamu hidup selamanya, dan kerjakanlah urusan akheratmu seolah-olah kamu mati besok”. Ingat, akherat adalah tujuan dan dunia adalah jembatannya. Jadi kedua-duanya haruslah seimbang.

41. abu zur'ah - Februari 4, 2013

Assalaamu’alaikum ustadz kami, semoga ALLAH memuliakan engkau. Subhaanallah, Lama tak bersua dengan beragam tulisanmu yang begitu indah, tak luput judulnya yg juga indah pula. Alhamdulillah, kerinduan itu telah redam dengan membacanya. Semoga ALLAH jalla sya’nuhu menjaga mu wahai ustadz kami. Jazaakallahu khairan (abu zur’ah al jakarti – perumahan ventura depok)

42. viddy - Februari 26, 2013

assalamualaikum wr.wb
pa ustadz saya juga pernah merasakan hal yg sama kayak temen2 diatas :)
takut akan mati,,tp ktika kita meyakinkan “kenapa harus takut?”
kadang hati saya tidak langsung bisa merubahnya,pda dasarnya saya takut karna byk sekli dosa yg saya perbuat
saya takut pisah saama suami tercinta saya
bagaimana menurut pandangan ustadz?

43. rumahbelajaribnuabbas - Februari 27, 2013

Wa alaikumussalaam.
Perbuatan dosa betul membuat kita diliputi rasa takut, sebagaimana yang anda akui dan rasakan sendiri. Obatnya, tobat kepada Allah (Rasulullah -shallallahu alaihi wa sallam- bersabda'”Setiap manusia pasti pernah berbuat salah. Dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang mau bertobat.” HR: ِAt-Tirmidzi) dan minta ma’af kepada orang (jika hal itu menyangkut orang lain yang dirugikan). Adapun takut kehilangan atau berpisah dengan orang yang dicintai itu manusiawi. Allahu A’lam bish-shawab.

44. Farida - Maret 20, 2013

Sip

45. andra - Maret 24, 2013

kenapa yah saya akhir2 ini slma pnykit maag lumayan kronis. perasaan takut mati,sering melamun,sulit tidur,dan perasaan saya seakan akan mau mati sekarang,stiap ada yg terasa sya kget apakah sya mau mati. gimna solusinya biar perasaan itu hilang?

46. muhammad fauzi - Maret 25, 2013

Assalamu’alaikum wr wb para saudaraku yang di cintai ALLAH SWT , nama saya muhammad fauzi atau biasa di panggil “oji” umur saya masih 18thn dan saya Remaja yang mengalami rasa takut yang sama seperti teman2 saya alami ini , saya takut akan “MATI” tapi semenjak saya merasakan takut yang amat dahsyat itu saya semakin dekat oleh ALLAH SWT , saya mau minta tolong ustadz , gimana cara ngilangin rasa takut itu , tapi saya jg takut kalau rasa takut ku hilang saya akan kembali nakal dan tidak dekat lagi oleh ALLAH SWT , tolong solusi nya , saya mohon , sampai saat ini saya masih sangat takut ….

47. rumahbelajaribnuabbas - Maret 26, 2013

Kepada Andra dan Fauzi -semoga Allah menjaga kalian- .
Sudah cukup panjang lebar pembahasan “Takut”, begitu pula komentar-komentarnya. Saya rasa kalian perlu perhatikan baik-baik komen jawaban saya di komentar no 5. Itu sudah cukup. Allahu A’lam Bish-shawab.

48. Anonymous - April 3, 2013

saat ini saya jga merasakan hal yg sama rasanya sangat tidak nyaman terkadang sedang kumpul dengan keluarga pun rasa takut itu selalu hadir. Ada g dzikir khusus untuk memenangkan hati dan menjauhkan pikiran buruk

49. Anonymous - April 3, 2013

rasa takut akan mati ini membuat saya ingin belajar lebih banyak lagi tentang islam tapi saya takut saya salah jalan

50. Muhammad Fauzi - April 22, 2013

saya masih di bayang2i perasaan itu kk :(

51. Khalifa - April 27, 2013

Assalamualaikum wr. wb.
Pak ustad, saya sudah 3minggu merasakan ketakutan mati. Hari pertama merasakan ketakutan mati membuat saya mengenakan hijab, kemudian setelah seminggu saya ingin melepasnya, ketika saya ingin melepasnya saya justru tmbh takut mati. Akhirnya saya mengikhlaskan hijab saya tetapi rasa takut saya makin menjadi-jadi. Saya seperti orang bingung. Setiap hari saya merasa lemas, deg2an, kepala saya kosong rasanya dan setiap malam selalu menangis dan susah tdr melihat wajah ortu dan adik saya. Saya tdk tega meninggalkan mereka. Saya selalu bertanya kpn tmn2 dan ada yg blg itu firasat. Maka saya semakin takut. Sampai2 saya menghitungi 40hari tanda2 sebelum mati. Saya merasa hidup saya sebentar lg. Saya takut dikuburan sendiri. Saya selalu mengkhayalkan itu, tp disatu sisi saya mengharap bertemu Rasulullah apabila saya mati. Tp saya masih ingin membahagiakan ortu saya. Ortu saya pun jd ikut sedih dan kefikiran. Hal itu membuat saya makin sedih dan bingung. Kalau saya pendem takut saya stress, kalau saya ceritakan tapi membuat ortu khawatir dan saya merasa aneh sendiri.

52. Khalifa - April 27, 2013

Hr ini saya ingin ke kyai dgn ayah saya, dan kalo tdk hilang jg saya di suruh ke psikiater. Tetapi kl tdk hilang jg kata ayah saya hrs ke dokter mungkin jantung saya lemah makanya saya selalu lemas dan deg2an. Kadang saya jadikan takut ini nikmat tetapi ketakutan sbg tanda2 lbh kuat drpd nikmat itu. Saya bnr2 ketakutan sekali :( Mohon pendapat dan sarannya ya pak ustad. Terimakasih

53. rumahbelajaribnuabbas - April 27, 2013

Wa alaikumussalaam wa rahmatullahi wa barakaatuh.

Coba, Khalifa baca baik-baik jawaban saya atas komen atau pertanyaan-pertanyaan pembaca. Insya Allah, sudah ada jawabnya di sana dan saya tidak perlu menulis ulang dari pertanyaan-pertanyaan yang pada hakekatnya hampir sama, rasa takut yang berlebihan dan tidak pada tempatnya. Semoga ketakutan kita akan mati itu wujud takutnya kita kepada Allah, sehingga yang demikian bisa menjauhkan kita dari berbuat maksiat.

54. Khalifa - April 27, 2013

Terimakasih pak ustad. Semoga dgn adanya takut ini saya semakin dekat dgn Allah. Wassalamualaikum wr. wb

55. hasanal - Mei 5, 2013

Assalamualaikum wr.wb ustad..
Saya mengalami perasaan takut yang sangat hebat akan kematian.karena saya takut apa yg akan saya jawab kalau segala perbuatan saya selama ini dimintai pertanggungjawabkan oleh ALLAH SWT.karena saya sadar byk dosa ustad.bagaimana cara mengatasi rasa takut ini ustad.terima kasih ustad

56. niken - Mei 9, 2013

assalamu’alaikum wr.wb..sy ingn share saja,sy pun mglami perasaan takut akn kematian itu sdah lama,ttpi alhmdlillah Alloh mmbrkn pd sy suami yg slalu mensupport,menurut slh seorg ust yg sya kenal,perasaan tkt mati yg berlebihan sdh tdk shat lg,krn tkt itu sdh dcmpuri olh syaithn shgga mlh mmbuat org yg tkt tsb mlah smkn takt yg tdk jelas,mka sarn sya sering2lah membca ta’awudz,ayat kursi,surat an nash,al falaq,al ikhlas dn 3 ayat trakhr srt al baqarah smbl berdo’a kpd Allah agr dlndungi dr sgla bisikan syaithn yg menystkan..smg brmanfaat,wallahu a’lam..

57. Yin - Mei 11, 2013

Assalamualaikum ustadz, saya skarang sedang mengalami takut tabi’iy yg sangat, krn saya melaporkan seorang preman kelas kakap yg dilindungi aparat dan pejabat demi kepentingan mereka, hanya ditangkap sebentar sebagai sandiwara, sekarang mereka dan kelompok kegelapan mereka terus meneror saya, saya kalau malam tidak berani keluar rumah dan siang saya keluar kalau ada yg nemani pakai mobil buat mencari guru ilmu kebal dan tenaga dalam dan jg jimat2, betul atau salahkah tindakan saya? Krn sy minta perlindungan tokoh agamapun sepertinya mereka ogah.
Wassalam
ys

58. rumahbelajaribnuabbas - Mei 11, 2013

Wa alaikumussalaam wa rahmatullahi wa barakaatuh. “Bismillahi, laa yadhurru ma’asmihi syai’un fiil ardhi wa laa fiis samaa’. Wa huwas Samii’ul Aliim” (Dengan Nama Allah. Tidak ada satupun yang mampu mendatangkan mudharat [mara bahaya/kecelakaan] baik di bumi maupun di langit. Dan IA Maha Mendengar dan Mengetahui). Bacalah setiap pagi dan petang dzikir di atas, dan jangan mencari pertolongan kepada ilmu kebal (-Rasulullah saja tidak kebal-). Jangan-jangan saudara terjatuh kepada perbuatan syirik, sesuatu yang lebih berbahaya bagi keselamatan akhirat anda.

59. bambyna - Mei 12, 2013

teman2,saya juga merasakan takut mati sejak seminggu yang lalu, dan saya curiga hal ini disebabkan gangguan jin/syetan, ternyata benar. dua hari ini berturut-turut saya diruqyah dan hasilnya ketakutan saya hilang hampir seluruhnya. kadang ia menyergap,namun bisa saya atasi dengan dzikir dan perbanyak ibadah. mungkin teman2 merasa sedikit sinis, kok penyebabnya malah ke jin/syetan, tapi sesungguhnya syetan itu musuh yang nyata, selalu membisiki hati kita.saya ajak teman2 tonton video ini: http://www.youtube.com/watch?v=2pNFqyVmy7k hingga selesai, insyaAllah tidak sia-sia.

60. bambyna - Mei 12, 2013

oya, lawan juga perasaan takut mati dengan fakta berikut: tidak ada manusia yang tahu kapan, dimana dan apa penyebab mati, jadi semua perasaan berdebar-debar, sesak nafas, dll yang kita takutkan, itu hanya reaksi fisik terhadap psikis, sama sekali bukan firasat. yang disebut firasat itu tidak ada, itu hanya mencocok-cocokkan saja antara satu hal dan hal yang lain, kadang ketemu tapi sering sekali salah kaprah. kembali ke fakta tadi: tidak ada yang tahu kapan, dimana dan apa penyebab mati, dan syukurlah kita tidak tahu kapan,karna jadinya tidak kepikiran.saya bilang sama diri saya sendiri,kalo manusia tidak ada yang tahu kapan matinya, ya jangan sok tahu merasa seolah-olah akan mati.besar kemungkinan rasa takut mati adalah rasa was-was yang dihembuskan syetan (surat An Nas)

61. bambyna - Mei 12, 2013

tanda-tanda akan mati justru bukan dada berdebar atau sesak nafas, Al Quran dan hadits cuma menyebut dua tanda:1. Terpejamnya mata: Rasulullah memasuki rumah Abu Salmah dan menutup mata Abu Salmah kemudian berkata, “Sesungguhnya roh itu apabila tertahan [maksudnya meninggal] maka ia diikuti oleh mata.”(hadits)
2. Bertautnya betis. Allah berfirman: Dan bertaut betis (kiri) dan betis (kanan) (QS Al Qiyamah 75:29). Pedooman kita hanya Al Quran dan hadits dan semua yang diluarnya tidak boleh kita yakini kebenarannya.

62. bambyna - Mei 12, 2013

Rasulullah saja nggak tahu kapan beliau akan mati. disebut di Al Quran: tak seorangpun tahu di mana dan bilamana ia akan mati (Luqman:34) jadi saya mengingatkan diri sendiri, kamu tuh nggak tahu apa-apa diriku, jadi nggak usah dipikirin, buat apa kamu mikir yang nggak kamu tahu.

63. bambyna - Mei 12, 2013

demikian teman2 saya sharing begini bukan karna sok pintar tapi karna saya juga mengalami ketakutan yang sama, saya merasa senasib dengan teman2 dan ingin berbagi rasa, saling mendukung. ternyata, penyebab ketakutan itu adalah jin/syetan. marilah beruqyah, namun cari yang syar’i,jangan yang malah menjerumuskan.ciri ruqyah syar’i itu, sesuai tuntunan Rasulullah karna Rasul pun beruqyah.rekomendasi ruqyah syar’i : http://majalahghoib.weebly.com/konsultasi.html pengalaman saya sms langsung 2 menit kemudian dibalas, dan setelah saya konsultasi, ustadz langsung menawarkan 2 hari lagi datang ke kota saya. pelayanan yang sangat bagus,hanya karna suami belum sempat menemani, saya akhirnya ruqyah dengan ustadz di kota saya, alhamdulillah pelayanannya juga bagus.

64. bambyna - Mei 12, 2013

mohon maaf sebesar2nya sebelumnya buat rumah belajar ibnu abbas saya bukan mau promosi,tidak ada kepentingan apapun,tidak ada komersil, saya hanya merasa senasib dan ingin curhat, ingin supaya teman2 juga hilang takutnya seperti saya karna saya bersyukur sekali setelah ruqyah jadi semangat hidup meningkat dan tidak takut lagi. mohon maaf sekali lagi kalau tidak etis buat rumah belajar ibnu abbas….

65. rena - Mei 12, 2013

Assalamuallaikum ….
Alhamdulillah ternyata banyak yang mengalami hal yang sama yang saya alami . Rasa ketakutan yang berlehihan terhadap kematian
, terlebih lg karna saya blm menikah . To dengan ketakutan ini saya merasa banyak hikmah karena dengan ketakutan ini dlm setiap lngkah saya insyAllah selalu ada dzikir . Kepasrahan yang luar biasa dengan selalu berfikir apa yg saya lakukan adalah untuk bekal akhirat nanti . Semoga saudaraku sekalian mengalami hal yg saya alami jg . Karena hidup hanya mencari ridho Allah . Trimakasih
Wassalamuallaikum

66. Yin - Mei 12, 2013

Terima kasih ustadz

67. rumahbelajaribnuabbas - Mei 12, 2013

Kepada Bambyna, Jazaakumullahu khairan, telah berbagi.

68. Anonymous - Mei 13, 2013

bismillaah..
assalamu’alaikum warohmatullah..
‘afwan ustadz, boleh kah ana bertanya soal mimpi saya?

69. rumahbelajaribnuabbas - Mei 13, 2013

Wa alaikumussalaam. Mohon ma’af, saya tidak mampu menafsir mimpi.

70. ratih - Mei 14, 2013

assalamu’alaikum wr wb
pa gimana y caranya supaya hati, lisan dan perbuatan saya bisa sejalan dalam beribadah kepada Allah swt. agar saya menjadi tenang karena saya juga sedang merasakan rasa takut yang berlebih sama seperti yang lainnya

71. Umy - Mei 14, 2013

Assalamualaikum wr.wb akhir2 ne saya ketakutan axn mati,seolah olah sebentar lagi sy mati rasa it sangat mencekam di tambah akhir2 ne saya sering mimpi buruk.apakah ini sebuah firasat,,atau cm sekedar ketakutan saya,saya sangat stres merasakny tolong bantu saya

72. rumahbelajaribnuabbas - Mei 15, 2013

Wa alaikumussalaam.
Kepada Ratih, lihat jawaban saya di komen no:35 dan 39. Mudah-mudahan mencukupi.
Dan kepada Umy, Lihat jawaban saya di no: 19 dan 21. Mudah=mudahan mencukupi.

73. ummu asysyifa - Mei 15, 2013

‘afwan ustadz, adakah telp rumah belajar ibnu abbas?

74. rumahbelajaribnuabbas - Mei 15, 2013

08128432051 atau 081385637967

75. uni - Mei 16, 2013

Saya juga merasakan yg sama seperti teman2, tdk konsentrasi dlm belajar dan takut kemana2. Saya lebih dekatkan diri ke Allah, pasrah dan saya coba ke psikiater, dapet obat untuk penenang, usahakan jgn sendiri, saya sudah 1 minggu mengalami gangguan ini. Entah sampai kapan?
Tapi saya yakin, ALLAH sayang sm saya, mungkin ini cara DIA untuk mengingatkan kita. Terima kasih untuk teman2 yg sudah share, sya mersa lebih tenang, yg share di atas2, tolong kabarin kabar kalian.

76. ummu asysyifa - Mei 18, 2013

syukron wa jazaakallahu khoiron ustadz..

77. bambyna - Mei 19, 2013

anonymous no. 73, hadits riwayat abu hurairah Rasulullah bersabda, “mimpi ada tiga, mimpi yang baik dan merupakan kabar gembira dari Allh, mimpi yang menyedihkan yag datangnya dari syetan, dan mimpi akan diri orang itu sendiri. apabila seorang dari kalian melihat sesuatu dalam mimpinya sesuatu yang tidak disukainya, maka hendaknya ia terbangun dan shalat serta tidak membicarakannya dengan orang lain” riwayat bukhari juga berisi nasihat tidak membicarakan mimpi buruk dan jangan khawatir karena “…sesungguhnya mimpi itu tidak akan membahayakannya”

78. bambyna - Mei 19, 2013

anonymous no 73, semua mimpi buruk berasal dari gangguan syetan. sering berisi tentang hal-hal seram, binatang2 seperti ular, dll, dikejar2, atau mimpi jatuh dari ketinggian, pokoknya yang seram2. itu semua upaya syetan untuk mengganggu manusia agar ketakutan dan lalai beribadah. namun seperti kata hadits nabi, mimpi itu tidak akan membahayakan jadi tidak usah khawatir. berlindunglah kepada Allah.adapun mimpi2 yang lainnya, tidak usah menafsirkannya karna tidak pada tempatnya bagi diri kita menafsirkan mimpi. hanya orang2 tertentu seperti nabi Yusuf dll yang diberi kelebihan tsb, dan jangan mendatangi dukun minta ditafsirkan karna dukun sama tidak tahunya dengan kita.

79. bambyna - Mei 19, 2013

umy no. 76, besar kemungkinan anda terkena gangguan jin, gejalanya memang salah satunya cemas, was-was, takut, perasaanseolah ingin mati, mimpi buruk, nah saran saya beruqyah lah.insyAllah lebih tenang. saya sudah membuktikan.

80. Rth - Mei 19, 2013

hAssalamualaikum
Maaf ustadz ruqyah yang syar i yang gimana Yah pa dan caranya bagaimana

81. irf - Mei 20, 2013

Assalamualaikum wr wb
Kalo didaerh sumsel, dmna ya dtmpat ruqyah yang bgus,akhr2 ni sya jg mngalami ktakutan sprti itu..

82. bambyna - Mei 22, 2013

rth no 85, ruqyah syar’i hanya menggunakan Al Quran sebagai metode ruqyah. tidak pakai sembelih binatang ini itu, atau memindahkan jin ke binatang, atau bacaan2 yang bukan Al Quran, yang mana hal tersebut justru syirik dan merupakan dosa besar. kita bisa ruqyah diri sendiri, tapi pada kasus yang lebih berat kita butuh bantuan peruqyah. ayat2 yang disarankan dibaca untuk menjauhkan gangguan syaitan/jin: Al Baqarah, AL Fatihah, Al Ikhlas, An Nas, Al FAlaq, Ayat Kursi, dll.
untuk info lebih lanjut tentang ruqyah syar i saya rekomendasikan googling tim ruqyah majalah ghoib. insyAllah pelayanannya memuaskan, saya sudah buktikan,afwan, bukan promosi. hanya tidak ingin teman2 terjebak ruqyah sesat.

83. bambyna - Mei 22, 2013

irf no. 86, saya rekomendasikan googling tim ruqyah majalah ghoib, cari/tanya tim ruqyah yang berada di kota anda, kalo tidak ada, sms aja, pengalaman saya sms, anggota tim nya mau datang ke kota saya(8 jam dari jakarta), mungkin beliau bisa mengusahakan datang ke kota anda, insyAllah.

84. resisto - Mei 23, 2013

Saya pernah baca tanda2 penyakit gangguan cemas dan salah satunya takut mati, itu karena adanya ketidakseimbangan nutrisi di otak, CMIIW, mungkin bisa konsultasi ke dokter, trims

85. resisto - Mei 23, 2013
86. viddy - Mei 23, 2013

Pa ustadz,musrik kah kita kalau percaya dengan arti kedutan? Sedangkan saya baca di artikel katanya kalo kedutan seluruh kepala itu tanda ajal sudah dekat,dan kalau kedutan dikepala bagian blakang tandanya tidak bs bertemu ashar esok harinya? Saya bangun pagi tadi berasa kedutan dibagian kepala blakang,,apa ªϑª hadis nya pa ustad? Bisa tolong dijelaskan?

87. ummu asysyifa - Mei 23, 2013

khauf minallah ta’alaa..
sudahkah kita melakukannya?
penerbit :pustaka ibnu katsir
Muhammad Syauman bin Ahmad ar-Ramli

88. ahmad - Mei 26, 2013

Assalamualaikum wr. wb.

Begini pak, saya sudah dari kecil mengalami rasa khawatir yg berlebihan. Beberapa bulan yg lalu saya divonis kena psikosomatik. Saya selalu merasa gelisah akan kematian. Jika saya mengalami hal-hal yang baik saya malah berfikir saya akan mati.
Pernah suatu hari saya sangat ketakutan akan mati gara-gara membaca tanda-tanda kematian diinternet. Dan saat itu juga saya merasa saya akan segera mati. Saya jadi tak mempunyai semangat hidup, lemas, dan malas.

Tolong pak, beri saran bagi saya. Saya juga sudah ke psikiater, tetapi akhir-akhir ini kambuh lagi. Terima kasih.

Wassalamualaikum wr. wb.

89. aulia - Mei 26, 2013

assalamualaikum. pak ustadz, saya juga mengalami hal yg mirip teman2 diatas, ketakutan sperti itu. apakah benar itu hanya gangguan dari syaitan? dan utk teman2 yang pernah merasakan ketakutan akan kematian seperti itu bagaimana kabarnya sekarang? bisakah berbagi tips utk melewati fase ketakutan sperti itu? trims

90. ahmad - Mei 26, 2013

Aulia :: Saya mencoba mengatakan pada diri saya sendiri ” Apapun yang terjadi, itu yang terbaik bagi saya ” kadang berhasil, kadang juga tidak.

91. ahmad - Mei 26, 2013

Assalamualaikum wr. wb.

Begini pak, saya sudah dari kecil mengalami rasa khawatir yg berlebihan. Beberapa bulan yg lalu saya divonis kena psikosomatik. Saya selalu merasa gelisah akan kematian.Jika saya mengalami hal-hal yang baik saya malah berfikir saya akan mati.

Pernah suatu hari saya sangat ketakutan akan mati gara-garamembaca tanda-tanda kematian diinternet. Dan saat itu juga saya merasa saya akansegera mati. Saya jadi tak mempunyai semangat hidup, lemas, dan malas.

Tolong pak, beri saran bagi saya. Saya juga sudah ke psikiater, tetapi akhir-akhir ini kambuh lagi. Terima kasih.

Wassalamualaikum wr. wb.

92. rumahbelajaribnuabbas - Mei 27, 2013

Wa alaikumussalaam. wa rahmatullahi wa barakaatuh.

Kepada Pak Ahmad dan kawan-kawan yang mengalami masalah yang sama (perasaan takut akan mati yang menimbulkan kegelisahan atau kecemasan)

Sebenarnya artikel saya di atas berbicara tentang takut di dalam perkara aqiedah, yakni sebentuk perasaan yang bisa bersifat tabi’at dan bisa bersifat ibadat. Namun komen-komen yang muncul kemudian lebih banyak berbicara tentang perkara kejiwaan. Inti persoalannya tidak berbeda, meski contoh-contoh yang disampaikan beragam. Dan sebagiannya bersumber juga dari perkara aqiedah.

Mohon maaf bahwa saya tidak bisa menjawab lebih jauh dan memuaskan selain yang sudah saya tuliskan di komen no 5, 19, 21, 35, dan 39. Cobalah baca kembali baik-baik dan renungkan, mudah-mudahan mencukupi. Di samping itu, coba juga anda baca beberapa komen lain dari kawan-kawan yang telah berhasil mengatasi masalah tersebut, bahkan ada yang ikut memberikan solusi (di antaranya , bambyna).

Terakhir, coba renungkan firman Allah yang termaktub di dalam Surah Al An’am: 162-163 yang juga biasa kita baca di dalam do’a Iftitah sholat, Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba-Nya yang berserah diri kepada-Nya didasari dengan keikhlasan, patuh kepada-Nya dengan berbagai bentuk keta’atan, dan berlepas diri dari perbuatan syirik dan para pelakunya.

93. ahmad - Mei 29, 2013

Terima kasih atas jawabannya pak.

Menurut bapak, apakah saya perlu diRuqyah? Kata ayah saya 10% yg didapat dari Ruqyah dan 90% kesembuhan diri sendiri. Saya sudah disuruh meminum air yg sudah dibacakan doa. Saya juga disuruh membaca Al Fatihah 3x dan Shalawat Nabi. Tetapi pada saat itu, saya merasa badan sayang panas, punggung saya seperti tertarik keatas, tetapi anehnya saya seperti ingin tertawa. Dan setiap sholat atau mengaji badan saya panas, nafas saya pendek dan juga rasa ingin pergi. Apakah memang ada jin didalam diri saya? Mohon penjelasannya.

94. rumahbelajaribnuabbas - Mei 29, 2013

Bismillah.
Kemungkinan besar anda harus diruqiyah. Tetapi hendaknya anda meruqiyah diri anda sendiri, bukan diruqiyah oleh orang lain. Sebab anda masih sadar dan mampu membaca Al Qur’an. Orang yang minta diruqiyah oleh orang lain dalam keadaan dirinya masih sadar dan mampu melakukannya sendiri akan kehilangan kesempatan untuk dapat masuk surga tanpa hisab, sebagaimana di dalam hadits Imran bin Hushain yang diriwayatkan Ahmad :
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ قَالَ مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ هُمْ الَّذِينَ لَا يَسْتَرْقُونَ وَلَا يَكْتَوُونَ وَلَا يَتَطَيَّرُونَ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ
( Bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Tujuh puluh ribu dari ummatku akan masuk surga tanpa hisab dan azab, mereka adalah orang-orang yang tidak berobat dengan kay, tidak minta diruqyah, tidak bertathayyur dan hanya kepada Rabbnya mereka bertawakal.”)
Adapun caranya, anda bisa melihat/belajar dari link yang diberikan oleh bambyna (lihat komen no:64).

95. Rth - Juni 14, 2013

Assalamuallaikum wr wb
Pa saya mau tanya dari manakah datangnya firasat butuk serta pikiran22 buruk yang membuat saya was was dan timbul rasa takut mati

96. via - Juni 22, 2013

assalamuallaikum wr wb pak ustadz… saya mau bertanya, saya seperti teman2 diatas merasakan hal yg sma takut trhadap kematian, sudah 2 bulan ini saya merasakan hal tersebut, saya sudah bercerita kpda keluarga saya dan trmasuk suami saya, tp suami saya menganggap perasaan seperti itu hal yg knyol.. dan keluarga saya pun yg lainnya menjawab hrus bersyukur datangnya perasaan sprti itu, dstu sya rajin beribadah mendekatkan dri pda Allah SWT, lalu perasaan takut itu hilang cuma hnya bbrpa hari saja,, kdang sya mensyukuri ketakutan trsbut, tp lma klmaan knp tkt ini tdk knjung smbuh, sya jd malas beraktivitas, sya sperti org yg aneh, sya sllu melihat tlinga sya krna ktnya mski memang kmatian tiada yg mngtahui tp kbnykan sseorang sblm meninggal telinganya melebar,melembek,dan layu,, lalu telinga saya yg knan malah menjadi terasa lembek dan ktakutan sya pun menjadi2,,

97. via - Juni 22, 2013

knp dgn diri saya ini ustadz? saya sering berdzikir dan sering mendekatkan dri kpd Allah tp tdk knjung smbuh, 2 bln ini sya memendamnya seorang diri, saya hanya menangis dikala ingat perasaan takut trsebut.. hdup sya menjadi tdk semangat, bahkan buah hati saya pun agak terabaikan oleh saya, saya menjadi org yg murung dan pendiam,, saya takut mengingat kematian, tp takut tersebut ttap membayangi,, saya bingung,sedih pak ustadz, apa yg harus sya lakukan skrng? sya sudah rajin beribadah dan benar2 ikhlas menjalankannya tp ttap sja perasaan takut ini tdk hlang.. mhon bntuannya pak ustadz :'(

98. rumahbelajaribnuabbas - Juni 23, 2013

Wa alaikumussalaam wa rahmatullahi wa barakaatuh.

Saya pun pernah mengalami perasaan yang sulit saya ceritakan atau ungkapkan kepada orang lain. Boleh jadi karena saya belum menemukan namanya; apakah itu takut, cemas, bingung, atau campuran dari berbagai macam perasaan yang juga saya belum mampu mendinisikannya. Dan itu membuat kita semakin tidak nyaman, takut, cemas, dan bingung. Dalam keadaan tersebut, masuk pula pendapat-pendapat orang yang tidak ada dasarnya (dalilnya), seperti tanda kematian yang saudari Via sampaikan di atas (melembek dan melebarnya daun telinga). Tentu saja peraasaan menjadi semakin campur aduk.
Kalau memang demikian atau kira-kira demikian yang Via rasakan, maka nasihat saya:

1. Banyak bersyukur kepada Allah atas ni’mat yang tiada terhingga yang Allah telah limpahkan kepada Via: ni’mat Iman dan Islam, ni’mat sehat, ni’mat hidup berkecukupan, ni’mat kesempatan untuk melakukan keta’atan, ni’mat memiliki suami dan anak, ni’mat disayangi dan dicintai orang, bahkan ni’mat-ni’mat lain yang tak terhingga yang mustahil Via mampu menghitungnya, yang seandainya pun hidup ini kita sibukkan dengan bersyukur kepada Allah tetap tidak akan kita mampu membayarnya. Bahkan sebiji mata kitapun tak mampu kita bayar dengan ribuan tahun beribadah kepada Allah.Dan bersyukur itu meliputi tiga hal. Pertama; mengakui bahwa segala kenikmatan, kesenangan, atau prestasi itu semua merupakan karunia Allah. Kedua; mengucapkan banyak Alhamdulillah, manakala merasakan ni’mat tersebut. Ketiga; memanfaatkan ni’mat karunia Allah tersebut di jalan yang diridhoi Allah. (jalan yang halal dan dibolehkan menurut Syari’at Islam). Tentu saja kita harus belajar, perbuatan apa yang diridhoi dan apa yang tidak diridhoi Allah. (contoh: Dikasih rizki oleh Allah berupa uang, dibelikan baju rok mini. Itu namanya belum bersyukur. Karena rizki yang Allah karuniakan kepada kita ini tidak lain maksudnya agar memudahkan kita menaati perintah Allah, di antaranya menutup aurat. Ngomong-ngomong bu Via sendiri sudah berpakaian dengan pakaian yang sesuai syari';at Islam, apa belum?).

2. Perhatikan, apakah cara kita beribadah (mendekatkan diri kepada Allah, seperti sholat, berdo’a atau berzikir) sudah benar sesuai dengan tuntunan atau contoh dari Rasulullah -shallallahu alaihi wa sallam- atau belum.Jika belum atau tidak sesuai, tentu saja tidak akan memperoleh hasil (dampak) yang baik sebagaimana yang kita harapkan. Allah berfirman (-yang artinya kurang lebih-),”Katakanlah (wahai Muhammad). Seandainya kalian benar-benar mencintai Allah, teladanilah aku. Maka niscaya Allah pun akan cinta kepada kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian.”[Ali Imran:31]. Rasulullah -shallallahu alaihi wa sallam- juga telah menegaskan, “Barang siapa beramal (beribadah) dengan amalan (cara ibadah) yang tidak ada contohnya dariku, maka amalan tersebut tertolak.” (HR: Muslim). Ibadah (perbuatan mendekatkan diri kepada Allah) atau zikir yang tidak ada contohnya, tentu tidak akan mengakibatkan jiwa menjadi tenang, bahkan sebaliknya.

3. Buang (jangan dengar) pendapat-pendapat (-terlebih soal tanda-tanda kematian-) orang yang tidak ada dalilnya dari Al Qur’an dan As-Sunnah. Tidak satupun manusia yang tahu kapan dan di mana ia akan mati.

4. Sibukkan diri dengan hal-hal yang positif, seperti menambah pengetahuan agama, memperbaiki cara membaca Al Qur’an, atau belajar Bahasa Arab.

5. Pilih teman yang baik agamanya dan berilmu.

Jawaban dan nasihat di atas juga berlaku kepada saudara-saudara lain yang pada hakekatnya mengalami perasaan yang sama meski detailnya mungkin berbeda-beda.
Mohon ma’af, saya tidak akan menjawab lagi pertanyaan-pertanyaan serupa.

99. via - Juni 24, 2013

memang pak ustadz saya ini blm spenuhnya menutup aurat saya, saya hanya sllu memakai pakaian agak terttup tapi tanpa hijab, bkn krna saya tdk mau tp saya merasa blm siap krna mempunyai seorang bayi, insyaAllah saya akan blajar mencobanya..
berarti mempercayai tntang tanda2 kematian tnpa ada dalilnya itu suatu hal yg bdoh?? tp pak ustadz apakah ktakutan sya trhadap kmatian sdah tdk wajar? apakah sya perlu d ruqyah? sebab sya melihat tanda2 jin dlm diri kita bsa d lhat melalui mimpi buruk tntang binatang dan melihat makhluk halus, saya sering brmimpi buruk tntang bnatang dan bru pertma kali ini saya melihat sosok htam besar, pantas saja saya menjadi org yg pnakut dan merasa d ikuti dan d awasi, tiap sya akan mengerjakan sholat pun (maaf ya) saya seperti mau kntut dan pandangan saya kpda sejadah buram dan terasa pusing dan mual.. apakah ada gangguan jin dlm diri saya? apakah sya msti d ruqyah?

100. via - Juni 24, 2013

terkadang disaat saya sedang memperdalam agama, menanya2kan sesuatu, bdan saya kadang terasa panas dan kadang seketika dingin menggigil mengeluarkan keringat dan saya sering mengalami mual2 dan pusing mendadak, pdahal sya tdk hamil dan bdan saya sehat2 saja…

101. rumahbelajaribnuabbas - Juni 26, 2013

Jika demikian keadaannya, maka saya nasihatkan, sbb: Pertama. Segera berpakaian yang sesuai dengan Syari’at. Kedua, bersihkan rumah dari gambar-gambar makhluq hidup yang dipajang dan dari patung-patung serta musik. (Karena gambar dan patung menyebabkan malaikat tidak mau masuk ke dalam rumah dan sebaliknya membuat syaithan leluasa keluar masuk rumah. Sedangkan musik adalah kesenangannya). Ketiga, lakukan Ruqiyah sendiri. Keempat, di rumah harus selalu terdengar bacaan Al Qur’an..

102. nn - Juli 1, 2013

salam… maaf bertanyakan.. saya kini runsing dan perlukan pendapat….beberapa bulan yang lalu saya telah membaca artikel mengenai tanda2 kematian iaitu 100 hari badan mengigil 40 hari pusar bedenyut…. etc… saya dapati tanda2 itu ada pada saya … iaitu badan mengigil dan beberapa bulan kemudian pusar denyut. kebetulan juga ia berhampiran kiraan 40 hari… saya makin resah memeikirkannya… akan tetapi saya dapati bahwa saya semakin mendekatkan diri kepda ALLAH.. (saya dahulu seorang yang kurang agama dan banyak melakukan dosa) …maaf uztaz.. tapi saya ingin bertanya kan pendapat uztaz berkenaan artikal2 yang tersebar mengenai tanda2 kematian. adakah benar ada tanda2? saya resah dan hampir menangis setiap hari apabila merasakan tanda2 ini ada pada saya.

103. rumahbelajaribnuabbas - Juli 1, 2013

Tidak ada seorangpun yang tahu kapan ia akan mati. Kasus-kasus dan pertanyaan-pertanyaan serupa begitu banyak masuk ke dalam blog ini, yang kalau saja nn (-dan orang yang mengalami pengalaman yang hampir sama-) perhatikan, tentu sudah mendapatkan jawabannya.

104. nyimas nuramalia - Juli 6, 2013

Alhamdulillah… Tulisan dan komen2nya sangat membantu dan bermanfaat.
Aq jg termasuk orang suka cemas, takut kematian, takut kiamat, takut siksa kubur, dan aq ingat smua itu pad malam hari saat aq sendiri, atau ketika habis solat. Yang aku rasain ini aq percaya bukan datang dari setan, tapi dari allah dan dari diriku sendiri. Aq dari kecil memang suka berhayal hehe, jd aku kadang2 membayangkan di dalam kuburan sendiri, dan melewati itu smua begitu panjang, siksa kubur masyaallah, allahuakbar, sudah itu harus melewati alam mahsyar, alam perhitungan pertanggung jawaban amal baik dan buruk kita di dunia, aq gak bisa ngebayangi itu smua… Aku takut, aq jg belum punya bekal cukup, aku jg sadar aq begitu sayang kepada orang tua ku, aq takut di akhirat nanti tidak bertemu mereka, mereka yang sudah membesarkanku di dunia yg hanya sementara begitu banyak perjuangan mereka untuk ku, aq sayang keluargaku, aq hanya ingin kita di akhirat bersama2 mereka. Walaupun kata ibuku hidup di akhirat jauhhh lebih nikmat dari dunia yg hanya sementara ini, aku tetap ingin bersama orang2 yang ku syg di dunia. Dengan ingat smua itu aq jadi lebih dekat kepada allah, aq minta untuk d jauhkan dari siksa kubur, siksa akhirat. Menurutku rasa takut ini adalah hal yang masih wajar2 saja, karna aq yg cemas berlebihan dan mudah kepikiran jadi membuatku sedih dan takut sekali.
Namun aq ingat smua itu saat malam saja, saat aku sendiri, aku ingin setiap waktu, supaya aku slalu menjalankan hal2 baik dan ibadah kpd allah.
Aku hanya ingin mati dalam keadaan suci, bebas dosa, mati karna allah, jauh dari siksa kubur dan siksa akhirat. Begitu juga dengan keluargaku dan smua kaum muslimin.. Allahuakbar…

105. Tri Wijaya Ningsih - Juli 12, 2013

bagaimana cara meruqyah sendiri pak ustad?terimakasih,, saya sangat butuh jwbn pak ustad,, saya juga merasakan apa yang teman2 rasakan.terimakasih, mhn jwbn segera.

106. rafi - Juli 23, 2013

assalamualaikum.

pak ustad anna mau minta tolong sama anna masih kls2 smp anna ingin bertaubat tapi setiap kali anna bertaubat selalu berbuat dosa lagi malah anna sudah solat taubat tapi anna masih berbuat dosa anna selalu resah dan gelisah setiap anna taubat pasti anna berbuat dosa anna takut taubat anna gk diterima lagi sama allah gimana ya cara nya pa ustad agar anna bisa tobat yng sebenar2 dan bisa kembali kejalan allah.

107. rumahbelajaribnuabbas - Juli 23, 2013

Wa alaikumussalaam.
Sering kali seseorang kembali terjerumus ke dalam dosa karena ia tidak menjauh dari hal-hal yang pernah menjerumuskannya ke dalam dosa. Oleh karenanya, menjauhlah darinya. Cari lingkungan baru, teman baru, perkerjaan baru atau kegiatan baru. Sebab, kemungkinan penyebabnya adalah satu di antara hal-hal di atas.

108. devi - Juli 30, 2013

assalamualaikum pak ustad akhir2 ini saya jga sering mngalami gelisah takut mati itu berawal dr saya mimpi buruk tetapi dngan glisah akan takut mati itu saya jd malas ibadah karena stiap saya sholat selalu susah untuk khusyuk malah teringat org yg sudah mati ktika sholat. mohon pencerahannya pak ustad trima kasih..

109. afifa ufairah - Juli 31, 2013

assalamualaikum pak ustadz, saya punya keluhan yg sma seperti tmn2 d atas.. trnyta bnyak jg yg merasakan takut mati sprti saya, saya bbrpa bln ini mrsakan tkt mati yg sngat brlbhan,, saya jd tdk semangat hdup, aPa yg sllu bdan sya rasakan, saya menganggap itu tanda kematian, perasaan was2, sedih, tkt, gelisah, cemas semuanya ada dlm dri saya ktika saya mngingat tkt mti,, dan sudah bbrpa hri ni saya sering brmimpi bruk sprti sering d kjr2 org yg tdk d kenal ingin sllu mmbunuh sya,, mimpi berada d suatu tmpt yg menakutkan dn d kjar syaitan, mimpi sprti akan jtuh d tmpat ktnggian, dlm smua mimpi tsb saya sering berteriak lari minta tlong tp suara dan kaki saya tdk bsa menuruti perintah sya, saya brlari tp trasa brat dan sya berteriak tp suara saya tdk ada..
sampai saya sllu tkt ktika mlm tiba, saya tdk ingin tdur krn sya tkt brmmpi buruk dan takut mimpi tsb pertanda kematian

110. afifa ufairah - Juli 31, 2013

sebenarnya dtng dri mana perasaan sprti ini? apakah sya trllu bnyk dosa shngga saya merasakan tkt sprti ini? dan sbnarnya apa yg ada dlm dri saya? saya menjadi org yg pnakut, bhkan k kmr mandi siang hripun sya minta d antar, krn bla saya sendirian sya sprti mrasa d awasi,, saya tdk prnh mncrtakan ktaktan ini pd orlin, saya brtnya pda tman gmn kalo d ruqyah itu? tmn sya malah lngsung menjawab lbh baik jgn d ruqyah krn ttngganya stlah d ruqyah menjadi gila krn tdk bsa menahannya, lalu ktnya kalo d ruqyah jstru nnti tktnya syaitan masuk bnyk dlm diri kita..
apakah bnar pak ustadz sprti itu? lantas apa yg hrus sya lakukan spya sya smbuh? dlm akhr sholat sya, sya sllu meminta d maafkan dosa2 saya dan d hlangkan rasa tkt ini..
apa yg hrus sy lakukan pk ustadz? sy bnr2 stress, bhkan org2 bilang lma2 tbuh sya mkin mengecil, sya sllu mmikirkan tkt mati dan kalo ingat jntung sya brdtak cpt, tp tdk sya crtakan kpd orlin
tlng bntuan.a pk ustad :'(

111. rumahbelajaribnuabbas - Juli 31, 2013

Pertama: Turunkan / hilangkan semua gambar makhluq hidup dan suara musik yang ada di rumah/kamar Afifah. Kedua: Baca Al Qur’an setiap hari/malam (terutama Surat Al Baqarah). Ketiga: Jangan tidur sendiri. Keempat: Berdo’a sebelum tidur dengan cara; baca Surat Al Ikhlas, Al Falaq, dan An-Naas seraya merapatkan kedua telapak tangan di depan muka, kemudian tiupkan ke telapak tsb, selanjutnya usapkan tangan tsb ke muka dan badan (lakukan 3 x). Baca Ayat Kursi. Kelima: Buang jauh-jauh rasa takut tsb, karena hanya kepada Allah sajalah seorang beriman boleh merasa takut. Kalau hendak diruqiyah, ruqiyah lah sendiri, jangan minta orang lain. Bismillah, Afifah bisa melakukan itu semua sendiri.

112. semoga - Agustus 14, 2013

asallamualaikum warahmatullah…. semoga semuanya selalu di berkahi rahmat dan ampunan ALLAH swt, maap saya ingin ikut menjawab beberapa pertanyaan teman-teman di atas, karena saya mengalami hal yang sama :

1. ALLAH itu HAK dan nyata, logikanya, baju,kendaraan gedung-gedung, apapun itu pasti ada yg menciptakan/membuat, apalagi kita dan alam semesta.

2. banyak yang positif berpenyakit parah, kaya kanker / tumor otak, HIV, atau apalah penyakit yang susah di sembuhkan, alias hampir tidak ada harapan. atau buta matanya, bisu mulutnya, buntung tangannya kakinya bla-bla-bla banyak lah yg kita lihat.

nomor dua, adalah orang-orang yang bersyukur dalam kehidupan mereka, mensyukurinya dengan rasa sakit dan kekurangan yang mereka alami & miliki, tapi lihatlah semangat mereka, saya juga sering merasa malu sendiri kalau menyadari itu, orang-orang nomor dua yakin akan nomor satu.

mati itu bisa kapan saja, dan menimpa semua, itu logikanya, semaju apapun ilmu tidak akan dapat mengetahuinya.
mati adalah nyata ALLAH adalah Nyata.

obat saya : cuma sehabis shalat ngajak ngobrol rab yang maha agung sambil nangis, ceritakan semau kita, kasih sayangnya melebihi kedua orang tua kita buktinya kita gak mati waktu kita berbuat salah, curhat aja sama ALLAH….
menyepilah kalau malu…

saya merasa sangat bersyukur memiliki penyakit ini, dan kegilaan akan takut mati, sehingga saya tau artinya hidup, walaupun saya tidak berhenti berbuat dosa , saya tidak pernah putus harapan dari rahmat dan ampunanya….

pakailah logika kita, kenyataan yang kita lihat oleh mata kita apapun itu , semuanya kebesaran dan kemahaan ALLAHswt

ya ALLAH jadikanlah kami orang-orang yang sangat rindu akan kematian dan perjumpaan denganmu, amin ya ALLAH

113. aulia dian - Agustus 17, 2013

Assalamu’alaikum pak ustadz.. sy mau tanya dari kecil sampai menginjak bangku SMA sy selalu takut sama yang namanya penampakan hantu. Mungkin karena efek waktu kecil sering diceritain cerita” horor, maklum orang kampung dan kejadian” tentang penampakan hantu kadang terjadi. Apakah sy berdosa karena takut hal semacam ini? Saya sudah sering mensugesti diri saya agar tidak takut lg tapi hasilnya nihil, karena rasa takut itu sudah ditanamkan sejak kecil dan sulit dihilangkan. Mohon sarannya agar sy tidak takut lg

114. rumahbelajaribnuabbas - Agustus 17, 2013

Wa alaikumussalaam.
Bukankah sudah saya bawakan keterangan pada artikel di atas bahwa jenis takut semacam ini (Khauf Sirry) adalah sejenis kesyirikan. Tentu saja takut yang semacam ini berdosa, karena telah menandingi rasa takut kepada Allah. Saran saya: 1. Belajar agama (ngaji) di tempat-tempat atau pada guru-guru (ustadz) yang punya perhatian yang sangat tentang perkara Tauhid dan As-Sunnah. 2. Tinggalkan bacaan atau tontonan-tontonan tentang hantu-hantu dan sejenisnya. 3. Bergaul dengan orang yang benar dan baik agamanya (aqidah dan akhlaqnya).

115. Uttha - Agustus 21, 2013

Asslm alkm wr,wb
Ustd…akhir” ini sy sering mengalami rasa takut mati dan diikuti perasaan pusing, kaki tangan berkeringat dan dingin, badan pegal kaku, sy sangt mendrita krn smua itu. gmana cara mengatasinya dengan metode “rukyah diri sendiri”. Bacaan apa saja yg diamalkan utk rukyah diri sendiri. Mohon pencerahan dan solusi dri Ustd. Sebelum dan sesudahx
Syukran katsier. Wslm . . . @uttha

116. bambang - Agustus 21, 2013

Assalamu alaikum wr wb
Afwan ustadz saya ingin bertanya apakah islam memperbolehkan berobat ke orang pintar yang meminta mahar kepada pasiennya??
Mohon pencerahannya…

117. mutiaimut95 - Agustus 31, 2013

alhmdulillah stlh bca ini aq lega,, krn akhir2 ini aq jga dhntui rsa tkut akn kmtian… mkci ustadz, aq jdi lbh tnang… :)

118. anna - September 3, 2013

alhamdulillah… saya menemukan artikel ini. saya juga mengalami hal yang sama.. terimakasih artikel dan komen2 nya… semoga Alloh selalu melindungi kita semua.

119. salman - September 4, 2013

assalamualaikum wrb’
alhamdulilah saya menemukan situs ini saya bersukur sekali kpd allah swt. Saya mau nanya’ saya punya’ adik perempuan tapi itu sudah punya’ suami. Kenapa suaminya itu di hatinya ada rasa takut berkumpul dgn orang lain, padahal itu sudah hampir 1 thun, bukan’a itu perbuatan setan yg akan memperdayai hatinya, saya nasehati malah ngelawan.

120. rina - September 5, 2013

assalamualaekum hampir sma yg di alami m tmen2 mslh mati tetapi kta sbgai mnusia srng lupa bhkan cmen terigat saat kita saktt dn baru itu kita akan merasakn mati. gimna solusix agar ketakutan di saat malm yg gelap dan sunyi itu hilang. trimaksh

121. aulia - September 23, 2013

Mau nanya kan sy seoranf siswa nah pda saat istirahat sy kn mau sholat dhuha, nah pas tau guru yg mengajar stlah istirshat itu guru ygkiler, jdi sy ga jdi sholat dhuhahny krna takut telat msk kls n kena narah guru tu. Apakah sy sdh termasuk syirik besar

122. rumahbelajaribnuabbas - September 23, 2013

Insya Allah, tidak. Sholat Dhuha itu khan bukan perkara yang wajib. Tidak mengapa kita tinggalkan jika karena alasan seperti di atas.

123. bayu - Oktober 29, 2013

asalamu alaikum
siang pak ustad.
saya juga merasakan yg teman2 rasakan…. bagaimana cara mengatasinya??? n gmana kbr teman2 skarang…. sepanjang hari saya selalu dihantui rasa tkt itu… m0h0n minta solusinya pak ustad… makasih

124. riskha - Oktober 29, 2013

Alhamdulillah dengan jawaban2 pk uztad di atas saya sudah lebih tenang,,hampir setiap hari perasaan2 yg dasyat akan takut mati saya alami,i.allah dengan kedepannya akan lebih tenang lagi,tapi pak uztad saya mau tanya apa dengan di suruh orang lain meruqiyah itu berdosa..?? krna saya belum bisa baca alquran,apa harus tunggu saya bisa baca alquran dulu..???

125. Gery Shiedartha - November 1, 2013

assalammualaikum wr wb
siang pa ustad
saya mw curhat pa
sudah hampir beberapa bulan ini saya juga mengalami seperti yang teman2 lainnya bicarakan.saya ingin menceritakannya terlebih dahulu pa ustad dari awal
berawal dari paman saya meninggal wktu tahu kmrin,paman saya itu meninggalnya katanya sih kena guna2 gitu pa ustad,awalnya si saya tidak ada apa2 pa ustad dengan kejadian itu,namun setelah waktu itu saya baca status facebook adik saya di fb adik saya bilang gini di fbnya “kayanya umurnya (mksdnya umur adik saya) tidak panjang lagi”.nah mulai dari situ saya mulai menjadi khwatir atau takut akan mati gitu pa ustad,namun hal ini masih saya bisa kendalikan sampai akhirnya saya tidak sengja membaca artikel di fb tentang tanda tanda 100 hari kematian,hidup saya semakin menjadi khawatir,setiap hari menjadi cemas,takut,dan selalu mimpi buruk,mimpi melihat uburan,kemudian mimpi hujan,banjir dll sampai saya pernah bermimpi akan dikubur.ditambah lagi karna saya sangat bingung pa uztd saya ketemu lagi artikel seperti itu cuma dia tanda2nya ada 10,salah satunya kalau tidur tidak tenang,tapi saya merasa kalu tidur nyenyak2 saja pa ustad memang semenjak saya di hantui rasa takut itu saya sering terbangu pada pukul 4 karena saya mimpi buruk pa ustad,dan saya juga sering baca dari artikel primbon gitu pa ustad yg katanya kalo kedutan di pelipis kanan ajalnya akan dekat,semnjak saya baca begituan saya jadi ketakuan lagi pa ustad,di tambah sya bermimpi,bpk saya itu beli tanh di kober gitu tapi dia menyebutkan untuk kakak saya trus ada nama saya disebut juga,tadpi dalam mimpi itu saya menjawab amit2 dan tidak mau,setelah mimpi itu saya terbangun dan saya jadi cemas lagi pa ustad mimpi itu terjadi jam set 4 pagi,kemudian saya tertidur lagi,eh saya mimpi lagi,dalam mimpi yang kedua ini saya disuruh ti2pkan ank2 saya ke kakak permpuan saya tapi mimpinya tidak jelas,soalnya saya langsung bangun dan saya lihat jam sudah jam set 5 lewat,sayapun jadi semakin bertambah takut,tolong berikan saya solusi terhadap masalah yg tengah saya hadapi ini,sebab karena hal ini saya jadi tidak tenang dengan suami jadi sering bertengkar,dan ank2 saya pun jadi terabaikan,tolong pa ustad berikan saya solusi,apakh mimpi2 buruk itu hanya mimpi,dan apa yg harus saya lakukan pa ustad dengan keadaan saya sekarng agar saya bisa menjalani hidup dengan tenang.terima kasih pa ustad

126. rumahbelajaribnuabbas - November 1, 2013

Wa alaikumussalaam. Apa yang dialami oleh anda tidak jauh berbeda dengan yang dialami oleh para penulis komen di atas dengan sedikit perbedaan detail peristiwa saja. Dan semua sudah ada jawabannya di komen-komen di atas. Baca saja baik-baik.

127. ryan amel cintane anwar - November 6, 2013

assalamualaikum pak uztad saya mau bercerita saya sudah dua bulan ini merasa pikiran dan perasaan saya tidak enak tiba2 saya merasa akan mati.mohon dijelaskan karena saya sering ketakutan dan berpikir negatif

128. ryan amel cintane anwar - November 6, 2013

tolong dijelaskan pak uztad saya takut

129. rumahbelajaribnuabbas - November 6, 2013

Wa alaikumussalaam.
Sudah terlalu banyak kasus yang sama yang sampai di blog ini dan sudah dijawab melalui komen-komen saya. Silahkan baca semua komennya, insya Allah mencukupi. Terlebih lagi, artikel di atas berbicara tentang perkara aqiedah, sedangkan pertanyaan-pertanyaan yang masuk lebih bersifat kejiwaan. Sebetulnya blog ini tidak dalam kapasitas untuk membahas masalah tersebut.

130. farah - November 6, 2013

salam ustaz..sa juga seperti yg lain2 jga takut akan kematian kerna blul ckup bekalan lgi..ustaz,sa takut kerna 3hari lalu lepas asar sa menggigil ketakutan..apa kah itu tanda kematian ..tlg jawab ya pak ustz..:(

131. ryan amel cintane anwar - November 6, 2013

apa yg harus saya lakukan pak uztad perasaan tidak enak ini.berati msalah saya bersifat kejiwaan.tolng bantuannya

132. a luqman - November 6, 2013

بسم الله الرحمن الرحيم, doa adalah senjatanya orang yang beriman, واستعينوا بالصبر والصلاة,

133. yosinta - November 12, 2013

Saya sering kali merasa takut benar2 takut yang sangat brlebihan…. saya takut akan dosa saya… benar2 tidak dapat di hindari dan sulit sekali untuk di hapuskan… yaitu perasaan brsalah… separti dosa saya sudah melebihi ambang. mohon beri saya masukan….

134. Anonymous - November 14, 2013

.assalamualaikum

135. Anonymous - November 15, 2013

Subhanallaah. Trnyata bukan hnya aq yg trkena penyakit Anxiety..
Salut utk rumah belajaribnuabbas yg mmbwri pencerahan dg baik..

136. Temmy - November 22, 2013

Ass ustad.. saya jg sprti tmn yg lain, srg kali merasakan ketakutan akan kematian, apalg stlh di ponis dr bhwa sy mengidap pnykt penyempitan jantung, rs sedih dan stress malah smkn menjdi pd diri sy. Sy lbh mendktkn diri pd Allah tp perasaan tkt itu tdk jg hlng. Temmy

137. Anonymous - Desember 2, 2013

mengapa kita harus memiliki perasaan takut kepada Allah swt.?

138. rumahbelajaribnuabbas - Desember 2, 2013

Sudah jelas bahwa pada artikel di atas saya memaparkan juga alasan kenapa kita harus takut kepada Allah. Jadi pertanyaan 138 saya nilai bukan lagi pertanyaan, tetapi pernyataan yang mewakili sikap bahwa kita tidak perlu takut kepada Allah. Maka perhatikanlah, bagaimana seandainya pertanyaan 138 saya kembalikan: Mengapa kita harus memiliki perasaan tidak takut kepada Allah?. Lantas apa artinya Allah memerintahkan kita untuk takut kepada-Nya kalau bukan agar kita takut kepada-Nya. Buat apa Allah dan Rasul-Nya -shallallahu alaihi wa sallam- mengancam kita akan kemurkaan Allah dan menakut-nakuti kita akan neraka kalau bukan agar kita takut kepada Allah. Takut kepada Allah adalah ibadah, sebagaimana juga cinta akan Allah. Maka barang siapa tidak takut kepada Allah, berarti ia menantang Allah, berarti ia merasa tidak pernah bersalah kepada Allah dan tidak pernah berbuat dosa.

139. Devi - Desember 5, 2013

Assalamualikum Wr.Wb.
Perkenalkan kawan, nama saya devi.saya seorang wanita yg pernah merasakan takut kematian. Setiap hari hidup saya dibayang-bayangi kematian. Perasaan itu saya rasakan selama 2 tahun..saya takut meninggalkan orang2 yang saya cintai dan memang saya mencintai dunia.naudzubillah..saya berusaha untuk mencari solusi. Akhirnya saya menyadari bahwa saya mengalami gangguan panik. saya tau kenapa saya bisa takut kematian karena saya tidak ikhlas dan tidak menerima keadaan seperti itu.saya kemudian mencoba untuk memasrahkannya kepada Allah. Saya siap menghadapi ajal.bahkan jika satu menit lagi adalah Allah mencabut nyawa saya, saya siap dan menerima. Alhamdulillah ternyata ilmu ikhlas itu membuat saya sembuh.saya bisa mencegah, bahkan menghilangkan ketakutan akan kematian.:).saya pun menjauhi maksiat dan mendekatkan diri kepada Allah agar saya mendapatkan ketenangan jiwa.saya yakin kawan2 yg merasakan perasaan seperti saya bisa hilang.berdoalah pada Allah untuk memberikan kemudahan dan kekuatan untuk menjalaninya.saya saat ini bersyukur perasaan takut mati tidak ada lagi.ayo kawan.kalian pasti bisa!!..

140. drjung - Januari 12, 2014

Bismillah. Saya ingin ikut memberikan masukkan. saya juga sama seperti banyak teman2 diatas, sering sekali merasa takut mati. Tapi saya sekarang sedang berusaha mengobati diri saya sendiri dgn cara bersikap IKHLAS, seperti yang sudah diberitahukan pada buku Quantum Ikhlas karya Erbe sentanu. Bukunya masih banyak dijual di Gramedia. Isinya sangat bagus. disana dijelaskan, jika kita ingin dekat dengan tuhan maha pencipta, terlebih dahulu kita harus menenangkan pikiran dan hati kita. Caranya adalah, kita harus terlebih dahulu bisa merubah gelombang otak kita. Bagi anda yg belum tahu, manusia memiliki 4 gelombang otak, yaitu gelombang beta, alpha, theta, dan delta. Manusia kebanyakan bermain di gelombang beta (gelombang saat manusia sedang fokus, konsentrasi), dan delta (gelombang manusia saat tidur). Padahal gelombang alpha, yang terjadi saat rileks dan khusu, jauh lebih bagus untuk manusia. Kita dapat mengakses gelombang alpha sebenarnya pada saat kita khusu beribadah dan berdzikir pada allah. Hanya saja, untuk yg merasa masih sulit, ada teknologi yang dinamakan Musik Brainwave. Yang dapat membantu kita agar lebih mudah merubah gelombang otak kita menjadi gelombang alpha. Saya kebetulan bergabung di grup brainwave di facebook dan kaskus. Namun perlu saya ingatkan, ketika anda mengenal brainwave, akan ada banyak sekali jenis2 brainwave untuk kehidupan anda. Anda jangan pusing, atau rakus ingin mencoba semuanya. Pada intinya, saya rasa kita hanya membutuhkan keikhlasan, krn dengan ikhlas, allah akan mempermudah jalan hidup kita. Jadi anda nanti bisa download musik brainwave dari quantum ikhlas atau musik2 brainwave yang berjudul brainwave alpha/ brainwave2 relaksasi. Biasanya brainwave berupa suara2 gemercik air/ alam yang menenangkan/ musik tanpa suara yang menggema di pendengaran secara halus. Saya bukan promosi, tp saya hanya ingin membantu, krn saya sendiri sedang mencari cara bagaimana agar saya tidak gelisah dan cemas, dan tidak lagi merasa takut mati. saya merasa tenang ketika banyak orang yang juga mengalami hal yang sama seperti saya di blog ini. untuk hal2 lebih jelas mengenai buku quantum ikhlas, brainwave dan gelombang otak, anda bisa langsung googling sendiri. Semangat teman2. Terima kasih pak ustad ibnu abbas yang sudah menyediakan tempat ini untuk saling sharing dan berdiskusi. . Assallamualaikum wr.wb

141. drjung - Januari 12, 2014

Oya, jangan lupa juga baca shalawat, dan surat al-mulk setiap mau tidur. Insya allah jadi lebih baik, tapi jangan gunakan shalawat yang aneh2/ bid’ah. Selalu gunakan shalawat yang suka anda gunakan saat shalat (allohumma shalli alla muhammad sampai innaka hammidum majid). Diluar bunyi itu, itu syirik. Jangan lupa juga berzikir setiap selesai shalat dan istigfar. Baca ayat kursi, mengaji. Semangattt pokoknya semangatttt. bismillah untuk kita semua!

142. rumahbelajaribnuabbas - Januari 15, 2014

Bismillah:
1. Kegelisahan/kecemasan/ketakutan adalah bentuk-bentuk dari reaksi kejiwaan. Kesemua ini berasal dari akibat atau pengaruh hal-hal buruk yang menimpa seseorang, misalnya; perbuatan dosa (apakah itu maksiat, bid’ah, atau syirik), melemahnya iman,atau berburuk sangka kepada Allah. Karena ia merupakan reaksi kejiwaan sedangkan yang memiliki dan yang mampu membolak-balikkan hati atau jiwa kita adalah hanya Allah, maka yang dapat mengobati atau menyembuhkannya juga tentu hanya Allah. Karenanya Allah berfirman (yang artinya) “Ketahuilah bahwa hanya dengan mengingat Allah sajalah jiwa akan menjadi tenang.” (Ar-Ra’du:28). Dan mengingat Allah di sini meliputi berzikir dengan menyebut Nama-Nama-Nya, berdoa kepada Allah, membaca Al Qur’an, serta mengerjakan perintah dan menjauhi larangan-Nya. Ya, hanya ini caranya untuk memperoleh ketenangan sejati, tidak ada cara lain. Upaya-upaya selain ini, seperti dengan mendengarkan suara-suara burung/jangkrik (seperti dalam teknik meditasi moderen melalui Brainwave seperti tulisan drjung pada komennya di atas), melihat pemandangan indah, dsb hanyalah mendatangkan ketenangan semu.
2. Saya belum pernah tahu adanya syariat membaca salawat sebelum tidur. Dan membaca shalawat selain dengan lafadz-lafadz yang diajarkan Rasulullah-shallallahu alaihi wa sallam- adalah bid’ah tetapi belum tentu syirik (tidak bisa dikatakan syirik sebelum ada tanda/bentuk-bentuk menyekutukan Allah).

143. Rudi Handoko - Januari 16, 2014

Ass Wrb, Slmt Siang
Sy sependapat dngn pak Ustd Ibbnu Abbas mengenai metoda ala Brainwave hnya sesaat, krna perjalanan yg di alami semua tmn2 sdh sy alami selama 9 thn, tp sebenarnya itu adalah Hidayah yg diberikan Allah yg orng lain belum dpt mendapatkannya. Klau sy tulis perjalanan yg sama di rasakan temen2 sangatlah panjang, tp sy sampaikan intisarinya saja bahwa itu Permulaan Awal Hidayah, nanti ada bimbingan & petunjuk dari Allah langsung bahkan kita akan merasakan sensasi ilmu yg di berikan Allah langsung, sampai titik pointnya nanti kita akan merasakan sangat dekat dngn Allah smpai kita nanti diberikan yg sangat luar biasa bisa melihat Allah ( bukan dngn panca indera) dengan hati.
Klau sy ksh masukan agar tmn2 yg sdh mengalami yg sama ini buat suatu perkumpulan untuk ketemu untk berbagi cerita,trims hny itu yg bisa sy tulis. Amin

144. Rudi Handoko - Januari 16, 2014

o.iya bagi tmn2 yg mengalami pengalaman yg sama & mau tukar pengalaman bisa Contac Pin BB 7468A00E

145. anggun desvita - Januari 17, 2014

assalmaualaikum,,,teman2 saya naggun ,,usia saya 24 tahun,. saya juga mersakan apa yg teman2 rasakan yaitu takut mati .takut akan kematian,, saya mengalami ketika september 2010 hingga desember 2013.sangat menyiksa rasa takut itu.. namun setealh saya mndengarkan saran dari kk angkat,untuk ikhlas menrima apa yg allah berikan,menikmati apa yg allah berikan.. insya allah skrg saya udah ga takut lgi akan kematian .yg saya takutkan hanya apa amalan yg akan menolong saya untuk d akhirat nnti, alhamdulillah berkat rasa takut yg allah berikan terhadap saya.saya jadi merasa bahagia karna tidak terlallu memikirkan kesenangan duniawi,mungkin ini yg dapat saya share ke tmn2.dan buat pak rudi handoko trm kasih atas masukannya.dan terima kasih juga untuk rumahbelajaribnuabbas.

146. Vidi - Januari 19, 2014

Asalamualaikum wr.wb ustad .. ªķΰ sneNg bgt dapAt websiTe ini, ternyata bNyak teMen-temEn Ɣªήğ menGalami ªªª Ɣªήğ ªķΰ alami, yaitu takut mati, ªķΰ kni menyadari bahwa ɪ̣̝̇τ̲̅Ʊ hanya bisikan syetan, AƖђ♏ϑυƖîƖƖђ setelah ªķΰ mengetahui pnyebabnya sekarang perlahan-lahan ªķΰ Βïšα mengatasinya, lebih mendekatkan diri kepada اَللّهُِ kuncinya, perbanyak ibadah , dan perbanyak sedekah, اِ نْ شَآ ءَ اللّهُ berkah untuk kta semua, sekedar share aja dan mudah2an bermanfaat, Wss

147. mohd ibnu abdullah bin nordin - Februari 2, 2014

Assalamualaikum..sya ibnu brsal dari malaysia..thnks for share …sya juga mngalami ini smu…btul kata ustaz… apa pun kita brshukur …ini ada lah hidayah..untuk kita sllu dekat kan dri pada Allah…smoga kita sntiasa akan mngingati allah…for shering ..add fb saya…tela_boys@yahoo.com kita blh brkongsi ilmu agama…kita blajar agama bersama…stuju tak wahai saudara dan saudari ku dari indonesia or jakarta barat…. smua…marilah kita mmnjatkan ksyukuran ..tlah d tmukan jalan sbnr…hanya diri kita skrg blajar untuk mmprbtul kan mngaji..smbahyang..yang pnying ahlak kita dan aqidah…wllahualam…

148. eka - Februari 20, 2014

Assalamualaikum,
bagaimana kabar teman-teman sekarang yang merasakan hal sama dengan saya? Lebih tenag dan lebih baik kan?
sungguh rasa takut ini benar-benar mengganggu aktivitas dan tidur saya, karena setiap malam saya tidak bisa tidur dan selalu kepikiran, terlebih jika sendiri. Padahal saya sedang menyusun skripsi sehingga sering tidak bisa konsen.

149. mohd ibnu abdullah bin nordin - Maret 9, 2014

Waalaikumsalam ..eka
…shukur stlah brapa bulan ni aku smakin rasa semangat
..bnyak kan zikir..banyak kan solat fardhu jngn trlepas..solat taubat ..dn.minta pada Allah petunjuk… skarang aku dah mula sembuh daripada ketakutan ini…

150. rumahbelajaribnuabbas - Maret 23, 2014

Kepada Putra, Nanda Chie, dan orang-orang yang mengalami hal yang sama, saya rasa jawaban saya di komen no:130 sudah mencukupi.

151. mohd ibnu abdullah bin nordin - April 2, 2014

Assalamualaikum ya ustaz… terima kasih pa yang ustaz kemukaakn d komen no 130 itu benar benar berkesan..sya bershukur mengalami perasaan takut ini…mmbuat kan saya rasa manis nya untuk beribadah.. berzikir pada rabb.. ini adalah satu hidayah … sya semakin semngat untuk mnerus kan hidup walau pun perasaan.itu biasa datang ..saya makin suka..kerana mendekat kan diri saya pada Allah..separuh nya perasaan ini dari pada hembusan jin … saya dapatmmengubati diri saya sendiri tanpa bantuan org lain..sntiasa mengaji berzikir dan mmbaca hadis.. mngingati mati itu kan sunnah betul enggak pak ustaz ? pa sabda nabi lebih kurang macm ni..ingat lah kamu pemutus nya kenikmatan dunia ia itu mati… sama sama lah kita mendoakan agar kita mati dalam khusnol khotimah.
.mnjadi insan yg rindu bertemu dngn.Allah..tentang 100 hari tanda kmatian itu ..kita guna kan shaja sbagai iktibar agar kita slalu mngingati mati..saya dah alami tanda itu..menggeletar seluruh badan..dahi bergerak…ubun ubun rasa bergerak..pusat rasa berdnyut ..saya dah alami..kalau bolh hampir tiap masa bnda ni mucul pada tubuh saya..tapi Allah lebih mngetahui kunci kinci keghaiban.. hnya kita berserah pada takdir qadak dan qodar nya.. wallahualam..hnya ini yg sya dapat kongsikan..

152. wulan - April 4, 2014

Asalamualaikum..aaya jga peernah merasakan ketakutan . Ktakutan akan kematian . Tapi alhamdullillah dengan adanya rasa tkut itu saya menjadi aemakin dekat dgan allah .. Aaya jdi sering sholat dan mngaji .. Alhamdullillah .. Allah telah mengingatkan saya agar tidak terlalu memikirkan duniawi.. Insyaallah amin .. Dan perlahan rasa rkut kematian itu mnghilang . Walau ssekali datang.. San saya bljar untuk ihklas ..

153. ika - April 6, 2014

assalamu ‘alaykum wr wb..

tahukah kalian,, aqu jg di tahun 2010 pernah mengalami taqut mati. penyebabnya adalah gara2 aqu pernah nonton video azab kubur di youtube,, jadinya siang malam jd kepikiran terus tuh azab kuburnya. aqu suka nangis sendiri krn taqut mati. tp mama aqu ngebawa aqu ke psikiater, dan akhirnya aqu sembuh setelah aqu suka minum obat tidur yg menyebabkan aqu tidur selama 12 jam setiap hari selama 1 bulan.
hal itu dilakukan biar aqu menghilangkan perasaan taqut mati.

bahkan skrg jg aqu jg suka taqu mati.. tp untunglah setelah aqu cermati n aqu baca sebagian komentar diatas, akhirnya aqu sadar kluw aqu taqut mati itu hanya gangguan syaitan saja.

wassalamu ‘alaykum wr wb..

salam ika.
rodiyatuwljanatrika64@gmail.com

154. Anonymous - April 18, 2014

Subhanallah sy jg mengalami hal yg sama dengan teman semua…tapi sy lebih parah jika pernah dengar ada org meninggal gara2 makan ini atau itu kadang sy jg tkt makanx jika ada org yg meninggal sy jd menggigil…terkadan jk sy ingin menghadiri majelis ilmu agama ketakutan itu sering skl muncul,tp sy melawanx krn sy ingin mati dng khusnul Qotimah dan sy hanya berpegang teguh kpd Al-Qur’an dan As-sunnah,terkadang perasaan takut ini muncul secara tiba2 …tp sy tdk pernah bilang2 pd org lain sy hanya msk kamar dan memutar murottal dan mentadabburi maknax , membaca dzikir pagi petang dan menangis mengingat semua kesalahan…dan tdk lupa ruqya diri sendiri…dan dengan sy menuntut ilmu agama (tarbiyah)اَلْحَمْدُلِلّهِرَبِّالْعَالَمِينَ, ada perubahan meski sedikit demi sedikit,dan buat teman yg mengalami hal yg sm ayo menuntut ilmu Allah…krn Al-Qur’an adalah obat yg paling mujarab dari semua obat didunia ini…afwan جــــزاك اﻟلـّـہ خــــيرا

155. afan_nugroho@yahoo.com - April 28, 2014

gimana kabar kalian semua teman2. .
Sudah sembuhkah dari penyakit hati kalian???

156. agus - Mei 2, 2014

Saya agus mkassar malino,apa yang teman teman rasakan dengan rasa takut terhadap kematian saat in saya rasakan tapi dengan mendekatkan diri kepada allah hati ini terasa tenang, dan berusahala untuk ihlas menerima apa pun yang ditakdirkan allah.ayo kita buat perkumplan supaya kita makin didekatkan olleh allah by agus tlp 081242901906.

157. afan_nugroho@yahoo.com - Mei 3, 2014

sodara agus, ide nya bagus juga.
Bikin group di FB ajha bro biar semua bisa di kumpulin breng2 ngeshare . .

158. adhitjatty - Mei 12, 2014

Assalamualaikum .
Hehe saya mau share tentang penyakit hati nih TAKUT MATI , saya sudah pernah alami ketakutan dalam kematian bahkan lebih parah , saya sangat takut jika mau tidur atau gelap , atau sedang sendri , pasti teman2 semuanya juga merasakannya ,
alhamdulillah setelah saya lebih mendekatkan diri kepada ALLAH SWT, berzikir diperbanyak dan solat di awal waktu Itu adalah kenikmatan yg luar biasa , pikiran2 sepeti itu akan hilang insya allah (saya alami)
Ke 2 . Banyak2 lah berzikir dan ingat ALLAH SWT .

Ke 3 . Jangan sia2 kan waktu kalian . belajar , dan lakukan aktifitas (jangan kebanyakan melakuan hal yg tidak ada untungnya)

Ke 4 ( ini terpenting) tidurlah berkualitas maksudnya istirahat yg cukup , jangan begadang terus , agar pikiran kita fresh dan badan segar.

Ke 5 . Banyak minum air putih tapi jgn kebanyakan .

Ke 6 . kalau anda perokok sebaiknya kurangi karna jika anda kurang tidur maka dada anda akan berasa seperti ditekan2 .

Ke 7 abis solat subuh olah raga 15 menit lah sebelum beraktifitas
Semoga dapat membantu , alhamdulillah Semoga bermanfaat . Jadikanlah ketakutaan itu sebuah berkah agar kita lebih dekat kepada ALLAH SWT . Semoga kita semua dimudahakan rejeki dan dijauhkan dari siksa neraka ada kubur .

159. cheppy - Mei 20, 2014

Istri saya sudah 6 bulanan ini mengalami takut yg berlebihan sama kematian. Bahkan sama anak pun dia tidak perduli. Bahkan katanya sperti ada yg membisikannya. Jika ketakutannya sudah puncak bdannya gemetaran dan berkata yg aneh aneh. Saya sudah bw berobat baik medis maupun non medis tetapi belum ada perubahan. Mohon bantuan penjelasannya

160. afan_nugroho@yahoo.com - Mei 25, 2014

aku juga pengen sembuh dari penyakit ini. .
Mhon kasih solusi yang jitu agar saya bisa terbebas dari penyakit ini.
Saya jadi tidak semangat menjalani hidup ini setiap harinya, saya selalu mengkaitkan hal yang janggal dari hari2 saya dengak tanda kematian saya. .
Saya pengen bebas, sudah setiap sholat saya berdoa agar bisa terbebas dari penyakit ini tapi sampai sekrang masih sama saja, bahkan semakin hari semakin parah dan sangat mengerikan. .

161. Princess Lhya - Mei 29, 2014

Alhamdulillah jika teman2 merasakan takut akan kematian, hal yang sama juga saya rasakan, in shaa Allah inilah hidayah dari Allah,, agar qt lebih bisa mendekatkan diri padaNya. Selama takut seperti ini, segala perbuatan kita jadi terkontrol karna qt sllu berpikir bahwa esok, lusa atau kpn saja Allah bisa mengambil nyawa qt. Jadi lebih baik untuk selalu mempersiapkn diri. Keep istiqomah yah teman2….

162. Agus Mulyana - Juni 4, 2014

Berserah diri secara kaffah Kepada Alloh SWT adalah jalan satu satunya mengobsti penyakit ini…saya sudah alsmi ini selama 2 tahun dan sekarang sudah membaik…jangan terus mengikuti keinginan yang tidak perlu..cari kesibukan yang positif…berolahraga teratur istirahat yang cukup banysk bersosialisasi lawan terus perasaan ingin menyendiri lawan perasaan ingin menghindar dari hal yang penting karena akan membuat kamu merasa bersalah dan lebih terpuruk…Wallohu Alam bishowab…semoga bermanfaat….

163. wiiko - Juni 18, 2014

Assalamualaikum. Saya pernah mengalami hal ini 4 bulan yang lalu. Dan Alhamdulillah, saya sudah tidak merasakaannya lagi setelah lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT. Waktu itu, Alhamdulillah, saya meraskannya kira-kira hanya seminggu. Dan, setelah seminggu makin mendekatkan diri pada Allah SWT, saya merasa lebih tenang dan hati menjadi lebih tentram dan tidak takut lagi seperti saat itu. Inttinya, kita hanya perlu berserah diri kepada Allah SWT, mendekatkan diri pada Allah SWT, dan menyerahkan semuanya pada Allah SWT. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi kita dunia-akhirat. Aamiin Ya Allah..

164. Mhy - Juni 29, 2014

ass… Mkasih atas artikeL ini… skrang z Jdi tau & trnyata bukan cuma z yg aLami… msi bnyak diLuar sna yg aLami sprti z… dLu z Juga prnah Takut akan haL2 buruk smpai z gak tau mau ngapain… z zhoLat pun kdang ktakutan itu smakin mnJadi2 tp aLhmdLLh skrang tdk seburuk dLu stelah z Lbh bnyak brfkir positive meyakinkn dr hati bhwa pasti smuax baik2 sja… Tp skrang rsa takut itu muncuL Lgi krn Mimpi2 yg z aLami buruk… ktakutan tntang kmatian mngingatkn Lgi.. smoga sJa ini hanya uJian agar Lbh mndekatkn dri dgn aLLah. krn z juga sdar ibadah z skrang Jdi boLong2. tLong yach saLing share.. inviet My pin 7cB12942.

165. taufik - Juli 16, 2014

Alhamdulillah.. sy merasa bahagia ternyata bkan sy ajaa yg mengalami ini.
enknya klo bisa share2 ni.. pengalaman apaa dan gmn ngatasinya.. syp tau ilmu2 kita bisa bermanfaat buat yg lain. insya Allah smakin banyk yg baca ilmunya masing2. penulis bisa lebih dapt pahala banyak. jika benar2 bermnfaat.. nah itulah kebahagian yg ga bisa d nilai dengan uang… syp tau pa ustad bisa ksh saran.

166. ardan - Juli 16, 2014

Saya pernah takut mati dan saya berusaha mendekatkan diri pada Allah dan itu menjadi lebih baik..tapi cemas itu kadang muncul,kadang ada pikiran polos yang terlintas apakah pikiran saya selama ini saya takut mati mungkin tanda 2 yg diberikan Allah,Allah memberikan pikiran ini agar saya bertaubat jadi setelah saya sembuh saya akan kembali ke Allah..padahal kondisi saya sedang dalam proses untuk sembuh.apakah ini merupakan pikiran syetan,dari Allah atau dari sndiri???dan itu membuat saya cemas lagi dan menciptakan kecemasan baru.. apakah ini merupakan was was?karena kalau saya pikir hal seperti ini juga yang menyebabkan saya sering cemas.. bagaimana kita membedakan pikiran yang baik dari Allah atau dari syetan??

167. taufik - Juli 16, 2014

coba gni mas / mba… kita ga perlu melawan itu. smakin kita melawan semakin kita tertekan. coba ubah dari rasa melawan jadi memperbaiki. setiap aktifitas apapun yg dilakukan. kuta minta sma Allah bahwa ini adalah peroses perbaikan. dan yg paling penting. kita harus bisa
1. Terima
Terima akan keadaan.

2.Pasrah/ikhlas.
Pasrah akan ap yg akn terjadi. seperti air saja. ia mengalir sesuai kehendaknya..

3. Berdoa
Berdoa sama Allah. apa yg kita inginkan.

4. Lepaskan
Jangan menunggu dan berpikir kapan hasilnya akan dijawab oleh Allah. lepadkan saja doa kita. dan kita berpikir proses.

Allhamdilillah sy menerapkan ini. bisa menjadi lebih membaik dan lebih mudah di atur pikiran kita.

semoga kita semua diberi kesehatan. aminnn

168. Mustakim Safiana - Juli 17, 2014

Afwan ust, Saya sudah mengetahui bahwa jin tw setan tidak bisa memberi mudharat sedikit pun terhadap saya kcuali karena izin Allah
Tetapi dalam prakteknya terkadang msi takut,,,, mohon solusinya?

169. Vyanzie - Agustus 4, 2014

Assalamuallaikum,,,alhamdulillah saya menemukan artikel ini,,krna saya skrg tidak mrasa sdirian lgi,,krna slama ini jg merasakan apa yg tmn2 smua alamin,,tpi saya pkir keanehan ini hanya ada pada diri saya sndiri,, saya ingin kita bsa saling sharing,,,klo tmn2 brkenan tlg invite pin bb saya 7CAAC2CB, mgkin dgn kita bsa saling support dan bertukar pkiran kita bsa lbh bsa slalu positiv thinking,,,

170. Anonymous - Agustus 18, 2014

Assalammualaikum,saya suka takut yg tidak jelas. Seperti contohnya; saya takut kehilangan seseorang,lalu kehilangan teman dekat dan sebagainya. Tapi saya sudah mencoba menghilangkan rasa takut tersebut.tetapi kadang suka hilang dan datang . Dan akhirnya membuat saya tidak tenang saat makan. Tolong diberikan solusi nya. Terima kasih. Wassalammuailaikum.

171. rani - Agustus 22, 2014

Teman2…saya juga mengalami hal yg sama.hal ini bermula stlh membaca artikel di medsos ttg tandaw mati…kemudian fikiran sy jd tdk tenang..sedih kalau melihat suami,anak,ortu,,.sy lgsg sadar ada yg tdk beres df fikiran saya….kemudian saya shalat,berdoa dzikir dan mengunjungi psikiater….alhmdlh skrg serangan panik sdh tdk pernah muncul…kecemasan juga berkuranh.meski masih suka teringat2 tp saya selalu berdoa semoga diberikan umur panjang utk bahagiakan keluarga dan bs lebih banyaj beribadah lagi…..
Memang berat sekali mengalami perasaan seperti ini…..jika yg tdk mengalami pasti bilang aneh,lucu,dll.tp benar memang seperti sdh terekam.

172. naila aulia - Agustus 22, 2014

Makasih ya atas infonya sekarang sya jadi lebih percaya diri

173. Brilian - Agustus 27, 2014

Asalamualaikum
Kirain cuma saya aja yg mengalami takut mati, ternyata teman2 di atas jg mengalaminya, apakah perasaan takut mati itu tergolong penyakit jiwa pak ustad ? atw itu penyakit wajar yg dtg dari Allah , agar lbih mndekatkan diri kepada Allah ?

174. Anonymous - Agustus 28, 2014

Allmdlh semua prttnyan sy terjwb dan allhmdlh sy sudah brhijb mskpn br bljr

175. imam - September 9, 2014

trimakasih atas infonya

176. sarasnindita - September 16, 2014

Alhamdulillah setelah baca artikel dan komentar komentar di blog ini saya bisa lebih tenang, sebelumnya saya juga merasakan akan mati dan hidup tidak tenang selama sebulan ini dan sampai sebelum saya membaca blog ini, sekarang saya bisa berfikir positif kembali

177. Ramli.balikpapan@ gmail.com - Oktober 12, 2014

Assalamu alaikum.. Saudara saudaraku… Alhamdulillah Kailua Kita masih diberikan Allah rasa takut…inilah bukti Rahman rahimnya Allah swt … Perbaikan kwalitas sholat , pelajari Baik Baik apa dan bagaimana seharusnya sholat yang Kita kerjakan.. Kalau sholat Kita sudah bisa mencegah Kita dalam kehidupan ini berbuat keji dan mungkar.. Insya Allah gak Ada lagi yang Kita takut dan khawatirkan tentang hidup dan mati.. Sudah Lillahi Robbil Alamin.. Allahu Akbar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarhokatu.

178. megha - November 23, 2014

rasa takut saya adalah karna saya takut tuk kehilanga se2org oranh yg sya cintai

179. david suprianto - November 25, 2014

Untk tmn2 yg dulu merasakan ketakutan akn mati..sekarang gmn?ada perubahan gak….solusinya gmn gan…ni pinq7fbc3162

180. @luqman - November 27, 2014

Ustad apakah rasa takut akan kematian termasuk gangguan sihir dari orang lain?

Tolong jawabannya

181. rumahbelajaribnuabbas - November 27, 2014

Baca baik-baik tulisan di atas, niscaya anda akan mengetahui jenis takut yang bagaimana yang menghinggapi anda. Saya nasihatkan anda untuk jangan belum apa-apa sudah punya perasaan diganggu sihir atau jin.

182. @luqman - November 27, 2014

Assalamualaikum wr.wb afwan ustadz.
Apakah kalau kita takut akan mati seperti yang dialami teman teman di atas ,adalah dosa ?
Karena telah takut kehilangan hal duniawi?
Terimakasih :-)

183. rumahbelajaribnuabbas - November 27, 2014

Wa alaikumussalaam. Baca baik-baik tulisan di atas. Takut adalah perasaan yang manusiawi. Ia tidak berdosa sejauh tidak menjadi sebab rusaknya aqiedah atau dilanggarnya perintah-larangan Allah. Yang dialami oleh teman-teman di atas adalah perasaan takut -atau tepatnya kecemasan- yang tidak menentu yang pengidapnya sendiri belum mampu mendifinisikan atau mengenali bentuk dan sebebnya. Dan karena tidak tahu, akhirnya mereka mendifinisikannya sebagai takut mati, Cobalah menamai perasaan yang menimpa itu dangan nama “kecemasan”, bukan “takut mati”. Mudah-mudahan akan lebih mudah bagi kita untuk mengatasinya.

184. syifa - November 30, 2014

Assalammuallaikum wr wb pa ustad saya syifa saya baru berumur 17 tahun saya juga mengalami hal yang seperti teman-teman lainnya saya takut akan kematian , saya takut meninggal karena saya banyak berbuat dosa dan tidak ingin meninggalkan keluarga saya secepat ini kalau malam sebelum tidur saya sering menangis tidak nafsu makan sering melihat bayangan hitam terkadang putih pa ustad jujur saya takut umur saya tidak panjang padahal masih banyak yang harus saya lakukan saya belum bisa membahagiakan kedua orang tua saya saya masih kurang dalam beramal saya cerita ini kepada ortu saya tapi mereka malah menghiraukan jujur hidup saya menjadi tidak tenang apa yang harus saya lakukan pa ustad ? :( tolong bantu saya pa ustad

185. rumahbelajaribnuabbas - November 30, 2014

Wa alaikumussalaam arahmatullahi wa barakaatuh.
Setiap orang yang menulis di halaman komen ini merasa seakan-akan masalahnya sangat spesial dan tidak sama dengan masalah orang lain. Sudah banyak yang mengadukan masalah serupa. Tolong baca baik-baik artikel di atas serta komen dan tanggapan saya. Insya Allah anda akan menemukan jawabannya. Barakallahu fiik. (Semoga Allah memberkahi anda).

186. Semut - Desember 11, 2014

Assalamualaikum ustad,
Maaf saya mau bertanya, kenapa beberapa hari ini jika saya sholat dhuhur seperti ada yang nemplok di punggung saya, dan pikiran jadi tidak tenang dan berdebar-debar.
Saya perhatikan jika rumah dalam keadaan sepi, dari mulai sedang wudhu perasaan saya seperti itu, dan tambah parah ketika melakukan sholat.Karena perasaan takut seperti itu saya tidak teruskan sholatnya, karena berdebar ustad.
Mohon jawabannya ustad, apakah artinya ?, apakah ada jin yang ikut sholat ??.Astagfirullah.

187. Semut - Desember 11, 2014

Terima kasih sebelumnya untuk jawabannya pak Ustad. Semoga jawabannya lebing meningkatkan iman islam saya.Amin YRA.

Wassalam,
Nita

188. Anonymous - Desember 16, 2014

Assallamuallaikum…mhn ijin utk share:)bbrp waktu laluu..saya brows iseng2 typing tanda2 kmatian..stelah itu klik salah satu blog..dan stelah saya baca trnyata pengaruhnya besar skalii utk kjiwaan saya, saya mengalammi ketakutan yg sangat amat berlebihan yg membuat saya takut kmana2 sendiri dan jd tersugesti oleh bacaan trsebut yg salah satunya tertulis bhw tanda2 merasakan kesemutan dibagian kaki,kepala..saya jd sprti mengalammi sakitt psikiss…saya sedih dan takutt skali…mohon masukanya agar saya bs lebih tenang..

189. Dinda Hanifa - Desember 28, 2014

Assalamulaikum,saya juga mengalami apa yang kaka2 alami,saya juga merasa takut sekali akan kematian,ini sangat mengganggu saya,malah saya sering berfikir kalau ini sebuah firasat,sebenarnya saya juga telah mengalaminya 5 tahun yang lalu saat umur saya 10tahun,namun perasaan itu kini datang lagi,malah semakin membuat saya takut,ditambah saya mengingat kejadian 2 tahun yang lalu saat nenek saya meninggal,sebelum meninggal nenek saya bilang ke ayah saya “nenek belum mau meninggal soalnya anak nenek(ayah saya) sedang repot membangun rumah” lalu kata ayah saya “kalau nenek mau meninggal,tinggal dikubur*sambilbercanda*,allah mah ga melihat situasi sedang repot atau tidak” setelah ayah saya berbicara seperti itu nenek saya diam dan melamun seperti memikirkan sesuatu,dan sore harinya nenek saya meninggal dunia.yang saya takut kan nenek saya juga dulu sebelum meninggalnya punya perasaan yang sama dengan saya sekarang seperti halnya takut akan mati,saya sangat takut sekali,pikiran saya pun semakin tidak karuan,saya juga gaberani cerita ini ke oranglain apa lagi ke orang tua saya,padahal orang tua saya seorang ustadz,saya takut sekali,tolong saran dan masukanya ya Kakak2 dan pak ustadz,Terimakasih,wassalam.

190. cintia - Januari 12, 2015

Asalamualaikum ustad
Saya mw tanya saya takut mati sekitar 2 thunan ,ya terkadang lupa tpi keinget Lagi ,terus sesuatu yg terjadi pasti saya kaitkan dengan kematian ,gimana cara gilangin nya ya ustad

191. Anonymous - Januari 23, 2015

akhir2 saya sering terkena penyakit dan sering masuk rumah sakit itu membuat saya berfikir klu saya akan mati .fikiran itu slalu mengganggu fikiran saya .dokter berpesan jangan banyak fikiran nanti bisa bertbah parah penyakit saya .saya berusaha tenang tapi tetap saja prasaan takut mati dan seolah olah akan mati itu trus mengganggu fikiran saya .semakin saya berfikir yg tdk jelas maka penyakit yg saya derta semakin parah .mohon solusi apa yg harus saya lakukan

192. puput - Januari 23, 2015

assalamualaikum ustad…aq wanita berumur 23 tahun.dan saat nie aq sdang hamil.tpi entah mengapa perasaan q mngatakan aq akan mati .aq sring menangis pabila perasaan itu dtng.aq blum siap jika aq mati.bahkan aq takut saat aq mlahirkan nnti apkah aq msih hdup atau tidak.bgaimana y ustad .apkah tnda tanda kmatian itu.terasa am kita.jika ajal ingin mnjemput.

rumahbelajaribnuabbas - Januari 23, 2015

wa alaikumussalaam. Tak ada seorangpun yang tahu kapan dan di mana ia akan mati (ini kurang lebih arti dari firman Allah di dalam S Hijr:34). Berarti adanya firasat yang anda rasakan itu tidak lebih dari buah khayalan yang tidak perlu dipercaya. Hiduplah secara positif (beraqidah tauhid yang benar dan beribadah sesuai Sunnah), pilihlah teman yang baik agamanya. Cukup. Jaga kesehatan jiwa dan jasmani. Selamat menantikan kelahiran. Semoga kelak menjadi anak yang sholih/sholihah yang lebih baik dari orangtuanya.

193. agus - Januari 23, 2015

pak ustad tentang pertanyaam saya di atas yg akhir akhir ini saya sering sakit trus fikiran saya yg slalu di hantui kematian .gmn pak ustad solusi dan pencerhan nya agar hati saya menjadi tenang

194. Anonymous - Februari 13, 2015

Tlog bcaan arab nya di kasih baris

195. KrOn De Jancuk - Februari 13, 2015

Assalaamu’alaikum ustadz..
menurut saya tentang phobia kematian ‘mungkin’ semua orang pernah merasakan itu,dan itu saya fikir merupakan suatu perasaan yg extreeme ,dalam artian : ‘mungkin’ mampu membuahkan kebaikan yg amat sangat jika kita menyikapinya dg takaran yg pas, namun ‘mungkin’ juga mampu menjadikan kegundahan,gelisah,linglung,bahkan merosotnya suatu kepercayaan jika pada hal itu terjadi sebuah peristiwa
“Salah Menyikapi”
benarkah ustadz…???
tolong klo salah jangan dibenarkan, salahkan saja dan kemudian silahkan anda benahi.
dan saya harap anda bersedia memberi solusi tuk mencegah terjadinya kesalahan dalam penyikapan kami,.
takut mati gak baik,ingin mati yg baik
ingin mati itu gak baik,takut yg ingin orang baik,hehe..
matur nuwun, tur nedi agungipun pangapunten,
wassalaamu’alaikum..

196. Maya - Februari 14, 2015

assalammualaikum pak ustad, saya juga sama seperti teman teman yang lain bahkan perasaan seakan akan mau meninggal ini sudah saya rasakan sekitar 2 bulan yang lalu
saya sangat takut pak ustad, saya belum siap. saya ingin membahagiakan kedua orangtua saya pak ustad
apa yang harus saya lakukan :-( apakah orang yang akan meninggal mempunyai perasaan seperti itu?

197. Anonymous - Februari 16, 2015

Subhanallah.. pd saat sy mmbaca ini sy sangat takjub. Betapa karunia Allah SWT byk yg sy tidak sadari selama ini. Terimakasih ustad sudah mnjadi perantara pmbuka hati sy kembali

198. Catatan - Februari 18, 2015

Bismillah, semoga Allah mengangkat ketakutan yang negatif dan segala penyakit kita tanpa meninggalkan penyakit yang lain, dan juga Allah Ta’ala mengampuni kita semua serta semua dari kita mendapatkan Ridho Allah dunia dan akhirat, amin.

199. aza - Februari 21, 2015

Assalamualaikum wr wb
saya mau minta masukan dari ustad dan teman teman yg lain
saya sering sekali berpikiran negatif. sekarang saya ada luka di kaki yang sejujurnya tidak parah namun saat sholat saya berpikir bagaimana jika diampitasi dll padahal juga tidak apa apa. bagaimana menghilangkan pikiran negatif seperti itu ustad? saya juga sering tersugesti2. bagaimana caranya agar saya dapat melupakan dan selalu berpositif thinking? terimakasih
Wassalamualaikum wr wb

200. Anonymous - Februari 28, 2015

saya mau brtanya, mengapa hampir 3 minggu ini saya ketakutan, selalu teringat mati, dan siksa neraka, setiap setelah shalat alhamdulillah ketakutan saya hilang namun tidak lama kemudian takut itu muncul lg, mohon masukannya

201. rachelle alycia riswanda - Februari 28, 2015

saya mau brtanya, mengapa hampir 3 minggu ini saya ketakutan, selalu teringat mati, dan siksa neraka, setiap setelah shalat alhamdulillah ketakutan saya hilang namun tidak lama kemudian takut itu muncul lg, mohon masukannya

202. hasna - Februari 28, 2015

assalamualaikum saya mau tanya kenapa saya suka ada rasa shock mendadak atau seperti kaget kawatir itu hanya trjadindimalam hari semua gak karuan smpe badan saya gemeteran smpe dada saya berasa sesak
sampai saya seperti orang stress yg takut tpi alasannya takutnya gak karuan apa yg harus saya lakukan terimakasih

203. mila - Maret 2, 2015

assalamualaikum, udah beberapan hari ini kenapa sih kalo setiap malam ga bisa tidur dan selalu ketakutan akan kehilangan orang tua ?

204. anis - Maret 24, 2015

saya jg merasakan takut mati yang amat sangat sampai2 saya menghitung hari akan matti saya takut sekali ustad gmn cara menghilangkannya


Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 228 pengikut lainnya.

%d blogger menyukai ini: